COCUMA, portál, který pomáhá firmám v náboru skrze jejich vnitřní kulturu, přilákala investora z řad svých zákazníků

Company Culture Market (COCUMA) v překladu znamená tržiště firemních kultur. Od začátku má ve své misi přinášet svěží vítr a kreativitu do oblasti HR, a tím inspirovat ke změně přístupu české a slovenské firmy. Změnu v přístupu k podnikání, marketingu, komunikaci, náboru a celkové atmosféře ve firmách. Právě díky odlišnému konceptu a pevným vnitřním hodnotám nyní COCUMA získala investora, který chce podpořit právě dopad hodnot, které COCUMA prosazuje. „COCUMA chce vytvořit ekosystém firem, které vedou lídři s vizí, lidé sdílejí hodnoty, jednají s respektem, a hlavně spolupracují s vzájemným respektem a já jsem nadšený, že se k nám na tuto cestu přidal právě Petr Rokůsek se svým investiční fondem Bluelight AG,“ říká Petr Skondrojanis, zakladatel COCUMA.  

Setkání lidí, kteří staví na hodnotách a dopadu na společnost

Investice do COCUMA přišla od Petra Rokůska, vizionáře a zakladatele lichtenštejnského impaktového investičního fondu Bluelight AG a zároveň zakladatele společnosti Nano Energies, která se díky firemní kultuře a své misi stala součástí COCUMA komunity. Petr Rokůsek založil Nano Energies jako firmu s přesahem a její koncept postavil na principu respektu k planetě, životnímu prostředí a lidem. A stejnou cestou se vydal i jeho impaktový fond Bluelight AG, který získal 40 % COCUMA. Fond si přeje podporovat ty projekty, které mají zakotvený respekt k lidskému tvůrčímu potenciálu. A tyto hodnoty Petr Rokůsek spatřil právě v týmu COCUMA.  

„Investice pro mě znamenala udržitelnost toho, co dal Petr Skondrojanis dohromady. Důvodů bylo několik. Zaprvé nedocenitelná zkušenost z Nano Energies, kdy nám COCUMA pomohla zobrazit hodnoty firmy směrem ven, aby lidi, kteří k nám přijdou, našli ve firemní kultuře opravdu to, co se jim snažíme předat. Takže jsem viděl, jak skvěle funkční koncept to je. A druhým aspektem bylo uvědomění, že firmy jako COCUMA mají obrovskou budoucnost v nové filozofii podnikání. Takové, která nevede centralizovaně k jednomu majiteli, ale kde se několik kvalitních lidí domluví společně na tom, co chtějí vytvářet. Vzniká tak přirozené flow bez nátlaku a nutnosti motivací shora. Je mi velkou ctí být součástí toho procesu,“ říká Petr Rokůsek.

Ve skvělé společnosti

Mezi společnostmi, které se staly hrdými zákazníky COCUMA, a získaly tak nejen svůj profil, ale i podporu vizionářského týmu, je pestrobarevný repertoár firem z různých oblastí byznysu, od energetiky, přes technologické firmy, obchodní firmy až po montessori školu. Společnost byla založena v říjnu roku 2015 a od té doby se počet firem, které splnily hodnotové pilíře COCUMA, šplhá ke 100. Přesto není koncept COCUMA pro každou firmu, a růst je tak velmi pečlivě korigován, aby se neztratily právě ty hodnoty, které zákazníci oceňují.

Myšlenka vytvořit trh firemních kultur vznikla, když jsem podruhé vstoupil do náborového byznysu. Rozhodl jsem se, že nebudu prodávat lidi do ´no name´ firem, ale nadchnu kandidáty pro konkrétní firemní kulturu, konkrétní produkt a tým, konkrétní lídry a cestu, kterou s nimi zažijete. V podstatě je přitáhnout k čisté podstatě firmy. Každý projekt jsem začínal kulturním auditem vedoucím k nalezení jedinečných prvků pracovního prostředí. Všechny projekty byly úspěšně dokončeny, a tak jsem se začal zajímat o modernizaci konceptu náboru jako takového,“ říká Petr Skondrojanis k začátkům firmy.

Kreativita do náborového procesu

Tým COCUMA se řídí jednoduchým a zásadním principem. Vybírají a prezentují jen ty firmy, do kterých by s klidným srdcem poslali pracovat své kamarády. Firmy s vizí, respektem k lidem a pozitivním dopadem, firmy se skvělým příběhem, ke kterému se lze připojit a s vedením, které je hrdé na to, co se svým týmem dokázalo. Dávají si velmi záležet, aby firemní kulturu dostatečně hluboko poznali. Stráví tedy s lídry a zaměstnanci ve firmách hodiny a hodiny času. Nezajímá je to, co mají napsáno na webu, ale to, jak firma funguje zevnitř, jak se k lidem chová, jaké má vize a hodnoty a jak se tam lidé cítí. Díky autentickému zachycení jedinečné firemní kultury pak COCUMA láká kandidáty na realitu, kterou si sami ověřují. A kandidáti zase vědí přesně, do jakého prostředí jdou. I když to může být jen malé okno, tak je dokonale čisté a autentické. 

Na naší práci milujeme nejvíc to, když objevíme firmu, o které jsme nikdy předtím neslyšeli, a zjistíme, že je naprosto skvělá, má neuvěřitelnou atmosféru, vládne v ní selský rozum a na první místo nestaví zisk pro akcionáře, ale přidanou hodnotu a smysl. V takových firmách je výkon a zisk v rovnováze se zážitkem pro všechny. Takových firem máme v České republice hodně, jen jsou schované ve své bublině,” doplňuje jeden z tvůrců firemních profilů Michal Poppe.

COCUMA jako DAO

Investuji, protože věřím, že COCUMA je zárodkem takzvané decentralizované autonomní organizace, pro které se používá zkratka DAO,“ říká investor Petr Rokůsek a dodává: „V Lichtenštejnsku již vzniká zákon, abychom decentralizované organizace ukotvili do legislativního rámce. Firmy nemají akcionáře, ale fungují na bázi konsenzu a všichni spolupracují a vytvoří si například společný token. A to je podle mě ten zázrak, který nám umožní nové řízení firem. COCUMA je pro mě decentralizovaná organizace z principu. Lidé sdílí hodnoty, spolupracují, jsou schopni se domluvit na odměně a společně mění současný svět firem.“ Upřesňuje Petr Rokůsek

COCUMA je v jistém slova smyslu evolucí v náborovém procesu. Je galerií firem, které nehledají pouze dovednosti, ale jdou cestou vědomého náboru, který má skutečný vliv na rozvoj lidí díky společným hodnotám a myšlení. „Vytváříme prostor pro lidi, kteří hledají víc než práci a prostor pro firmy, které víc než práci nabízejí,” komentuje s jasnou vizí Petr Skondrojanis. Nyní se COCUMA díky investici z fondu Bluelight AG může opřít o partnera, s kterým zcela souzní v pohledu na byznys, jeho smysluplnost a pozitivní dopad pro společnost. A společně budou směřovat k DAO konceptu a většímu dopadu i na trh mimo Českou republiku.