Red Button

Red Button je podnikatelský ekosystém. Profesionálové a inovátoři napříč obory se v něm mohou potkávat, spojovat síly, spolupracovat a učit se návzájem jeden od druhého. Společným cílem je pomáhat firmám zlepšovat své procesy, produkty, inovovat a věnovat péči prostředí, firemní kultuře a především lidem. Síť Red Button začali vytvářet v roce 2015 Jan Mašek a Luboš Malý za podpory Romana Stupky. Sjednocující vizí sítě Red Button je dávat prostor podnikatelům a expertům na oblast podnikání, pro které je sdílení svých zkušeností přirozené. Okruh spolupracujících profesionálů se od startu rozšířil na několik desítek a počet participantů sítě na více jak na tři tisíce. Myšlenka, která všechny v Red Button spojuje a je červenou linií všech aktivit, je možná hodně vizionářská, ale reálná - naší motivací je pomáhat ke změně podnikatelům a tím i celé společnosti, protože podnikatelé společnost zásadně ovlivňují.

Ponuka príležítostí

Red Button
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button

Směr - pozitivní změna

Našim cílem je nasvítit reflektory na to dobré a pozitivní, co v podnikatelském světě nacházíme. Máme kolem sebe mnoho firem a lidí přinášející inspiraci, ale doposud se pohybovali jen ve svých komunitách. Dali jsme si za cíl tyto inspirátory propojovat mezi sebou a vytvářet synergie, které jsou hybnou silou změn. Myslíme si, že pokud se naučíme sdílení a vzájemné podpoře, dosáhneme změny rychleji. Jsme přesvědčeni, že potenciál každého z nás lze akcelerovat při vytvoření vhodných podmínek. Možná jsme idealisté, kteří sní za bílého dne, ale sdílíme názor, že Česko a Slovensko má obrovský potenciál. Naším receptem na budoucnost je synergicky propojovat výjimečnost, expertízu a kvalitu.


    
     Jan Mašek
    

    
     –
    

    
     Red Button
Jan Mašek
Red Button
Red Button
Red Button

Otevřený model

Stavíme společenství 21. století. Dnes máme nástroje k tomu, abychom spojovali zdánlivě nespojitelné. Můžeme spolupracovat z různých kontinentů, jsme schopni sdílet své myšlenky a nápady napříč obory. Máme možnost předávat expertízu za hranice svých vlastních světů. Hledáme cesty a otevíráme dveře. Chceme vytvářet prostředí, kde spolu firmy nesoupeří o zisk, ale vzájemně se podporují a pomáhají si. Naše podnikání je postavené na tvorbě smysluplných nástrojů, které spolu-vytváří lidé, kteří využívají příležitosti, kterou jim Red Button poskytl. Vytváříme samoučící se organizaci postavenou na energii všech, kteří se do ní zapojí.


    
     Jáno Košturiak
    

    
     –
    

    
     IPA Slovakia
Jáno Košturiak
IPA Slovakia
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button

Tisíc a jeden příběh

Představte si podnik, který má tisíc zaměstnanců. To se rovná tisícům dobrých nebo špatných příběhů. Pokud je takový podnik "řízen" silově s důrazem pouze na výkon, pokud jsou lidé přetěžovaní, pracují ve špatných podmínkách nebo jsou třeba i šikanování, odchází každý den z takového podniku tisíc naštvaných rodičů, frustrovaných manželů a manželek, naštvaných lidí, kteří se do práce neradi vracejí. Touto optikou podnikatelé zásadně ovlivňují celou společnost. Pokud chceme zlepšit prostředí, ve kterém spolu žijeme, pojďme zlepšovat firmy, fabriky a podniky. Pojďme podporovat respekt, férové jednání a pospolitost.

Potkávám společnosti (pravda není jich mnoho), kde jsou respekt a slušnost základními hodnotami. Takové firmy prosperují a co je důležitější, lidé v nich žijí dobré životy.

Petr Skondrojanis, COCUMA

Inspirace Baťou

Pokaždé, když posloucháme Pavla Veleva z Nadace Tomáše Bati sníme o více firmách, pro které bude Tomáš Baťa vzorem. Logika, se kterou Tomáš Baťa podnikal. Jeho přístup k lidem, který jeho podnikání prostupoval. Hodnoty, které vyznával, jsou dnes ohroženým "druhem". Pomalu a potichu ze společnosti mizí. Jednou z našich misí je, tyto hodnoty chránit a šířit dál. Zdůrazňujeme, že investice do lidí, jejich vzdělání a prostředí ve kterém pracují, jsou dobrým základem udržitelné firmy, která roste díky angažovanosti svých lidí, inovacím a kvalitní práci. Firmy, které se drží odkazu Tomáše Bati, rádi používáme jako “dobré příklady” a šíříme jejich způsob práce dál.

Red Button
Red Button

Red Button

Většinou se pohybujeme po celé ČR a Slovensku. Můžete nás potkát také v pražském Impact Hubu na našich pravidelných Brain & Breakfast

Red Button
Red Button
Red Button
Red Button

90 tkalců sítě a 3000 následovníků

Síť Red Button v současnosti tvoří kromě nejužšího kruhu přibližně 90 lidí. Majitelů firem, koučů, mentorů, inovátorů, manažerů - lidí, kterým záleží na tom, kam Česko a Slovensko směřuje. Těchto 90 lidí spolu vyvíjí takzvané “aplikace” - vzdělávací programy, workshopy, setkání a různé debaty, které můžete ve své firmě, svém týmu, a nebo sami “aplikovat”.

Současně jsme ve spojení s dalšími “followery”, kterých je nyní přes 3000 a jejich počet neustále roste. To vše tvoří otevřený trh, na kterém mohou vznikat projekty i “produkty”, které v duchu filosofie sdílení dokážeme nabídnout do celé sítě.

Věříme, že v každé oblasti podnikání dokážeme najít někoho, kdo je na špičce. Pokud navíc on či ona souzní s myšlenkou kultivace okolí skrze firemní prostředí a sdílí podobné hodnoty jako my, tak je zaděláno na skvělou spolupráci!

Luboš Malý, LEGO

HODNOTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ

Respekt

Respekt je naší primární esencí. Pracujeme tak, aby byl respekt všudypřítomný na všech úrovních našeho konání. Respekt nám ve firmách chybí naprosto zásadně. Zjišťujeme, že tam, kde respekt je, objeví se angažovanost, zájem, spolupráce a soudržnost naprosto přirozeně. Tam, kde respekt chybí, jsou slova jako “spolupráce” jen prázdnými marketingovými slogany.

Sdílím

Každý dobrý nápad má své ambasadory i ďáblovy advokáty. Vytváříme prostředí, kde se oba tábory spojí a s respektem a energií spolupráce pomáhají nápadům v realizaci. Pokud nebudeme sdílet naše know-how, budeme chudší, než si myslíme. Ne nadarmo se říká, že nejvíc se učíme učením ostatních. Rozhodli jsme se vzájemně učit a posilovat tak kolektivní expertízu celé sítě.

Mistrovství

Na všechno sami nestačíme. Občas potřebujeme rozšířit obzory, abychom se mohli rozhodnout, kterým směrem se vydáme. Dokážeme přizvat ty správné lidi, kteří vám ukáží novou perspektivu, aby vaše rozhodování bylo objektivní a strategické. Red Button je unikátní tím, že expertízu prověřuje a garantuje. Setkáte se s lidmi, pro které je mistrovství cílem.

Red Button
Red Button

    
     Roman Stupka
    

    
     –
    

    
     PeStraTex
Roman Stupka
PeStraTex

Učíme se učením

Dnešní svět se mění každou vteřinu. Byznys, který je dnes úspěšný, může začít zítra ztrácet. Startup, o kterém dnes nikdo neví, může být zítra celosvětovým fenoménem. Upřímně řečeno stíhat se to nedá. Je skvělé, pokud máte vedle sebe lidi, kteří vás obohacují a pomáhají vám si rozšiřovat obzory. Tím, že každý z nás žije profesní život mimo Red Button, přinášíme do sítě zkušenosti a poznatky z různých oborů, které sdílíme s ostatními. Tím se vzájemně inspirujeme a učíme. Nebudeme daleko od pravdy, když na Red Button použijeme termín “samoučící se organizace”. Nikdo nám neříká, že bychom se měli vzdělávat, nikomu neříkáme, jak by měl vypadat jeho rozvojový plán. Prostě se učíme po cestě, protože je to pro nás přirozené.


    
     Luboš Malý
    

    
     –
    

    
     LEGO
Luboš Malý
LEGO

Je mnoho cest a přístupů, jak prožít svůj profesní život a respektuji každého volbu, ale osobně si myslím, že je třeba se vydat na cestu sebepoznání. Pokud chceme smysluplnější život, z mé vlastní zkušenosti upozorňuji, že jsou třeba průvodci, kteří vás posouvají v různých oblastech dále.

Jan Mašek, Red Button
Red Button
Red Button

Rozvoj pro Rebely

Zda je naše myšlenka životaschopná, jsme si ověřili v našem leadership programu “R(e)BeLeader”, který spoluvytváří osobnosti českého i slovenského byznysu. V tomto programu se manažeři a lídři mohou potkat s inspirací od podnikatelských veličin jakými jsou Ján Košturiak, Roman Stupka, Jiří Rozvařil, Petr Šídlo, David Vrba a mnoho dalších.

V několika modulech se účastníci setkají s příběhy, dobrými příklady a návody, jak na svou firemní kulturu, strategii, vedení lidí, a nebo tvorbu vize. Troufáme si říct, že takto ucelený leadership program nemá v Čechách ani na Slovensku obdobu. R(e)BeLeader je potvrzením přístupu sítě Red Button, ve které se spojují lidé s výrazným obsahem a vizemi lepšího podnikatelského prostředí.


    
     Petr Skondrojanis
    

    
     –
    

    
     Cocuma
Petr Skondrojanis
Cocuma
Red Button
Red Button
Red Button
Red Button

Podnikatelský ekosystém

Celý Red Button ekosystém propojuje zmíněná síť profesionálů. Neuronová síť celého organismu, skrze kterou prochází energie, impulsy inspirace, nápady k tvorbě. Vše, co Red Button vytvoří, je k dispozici ostatním členům, kteří jsou na tuto neuronovou síť napojeni. Red Button Ekosystém pomáhá akcelerovat možnosti jednotlivců a organizací tak, abychom jim pomáhali v transformaci podnikatelského myšlení.

Naše snaha vede ke změně. Posouváme se od zaměření na profit k zaměření na smysl. Od hierarchického uspořádání ke spolupracující síti. Od řízení k podpoře. Od plánování k experimentům a svobodě chybovat. Od uzavřené organizace směrem k transparentnímu organismu, čitelnému pro všechny jeho členy.

Red Button
Red Button
Red Button
Red Button

Momentálne nie sú otvorené žiadne pracovné príležitosti