NEWTON University

NEWTON University

NEWTON University je soukromá vysoká škola se zaměřením na ekonomii, management, marketing a manažerskou psychologii. Kromě standardního bakalářského a magisterského studia, nabízí řadu jednoletých programů jako je MBA, MSc., LL.M. pro profesionály z praxe, kteří se chtějí dále vzdělávat a prohlubovat si svou specializaci. NEWTON University je školou aplikovaného byznysu. Vedle standardního vzdělání klade velký důraz na přesah do praxe, osobnostní rozvoj a rozvíjení měkkých dovedností. Mezi vyučujícími najdete řadu špičkových expertů z oboru, jako jsou Marián Jelínek, Karel Novotný nebo Margareta Křížová. To vše vytváří podmínky, díky kterým projekty našich studentů i absolventů bodují ve světě byznysu i u médií typu Forbes, CzechCrunch nebo Česká televize. Podívejte se do jedné z nejmodernějších a nejúspěšnějších univerzit v Česku. 

Ponuka príležítostí

Jsme vysoká škola aplikovaného byznysu

Stavíme na vysoce kvalitním vzdělání a spolupráci s top odborníky z praxe


    
     Roman Brauner
    

    
     –
    

    
     Vedoucí Centra ekonomie
Roman Brauner
Vedoucí Centra ekonomie

Na NEWTON University věříme, že vysoká škola nemá být jen o předávání vědomostí. Kvalitní vzdělání je komplexním základem, na kterém stavíme. Všechno naše úsilí směřuje k maximálnímu propojení teoretických základů s praxí. Tomu odpovídá počet hodin praxe, které u nás studenti absolvují. Mezi vyučujícími jsou profesionálové z trhu, kteří rozumí tomu, co vyučují. Přednášky staví na reálných případových studiích a do výuky zveme špičkové odborníky. Naším posláním je připravit studenty nejen pro budoucí úspěch, ale i na veškeré překážky, které je na cestě potkají. Ať už se rozhodnou najít si dobré zaměstnání, založit vlastní byznys nebo uspět v zahraničí, základy od nás jim na té cestě pomáhají. Je pro nás důležité, aby si studenti vedle diplomu odnesli z NEWTONu také sebevědomí, psychickou odolnost, kontakty a přátelství, která přetrvávají.


    
     Ludmila Hruban
    

    
     –
    

    
     Ředitelka centra mezinárodních programů a centra jazyků
Ludmila Hruban
Ředitelka centra mezinárodních programů a centra jazyků

Škola pro studenty

NEWTON University vás překvapí svou neformálností, přátelským prostředím a atmosférou, která připomíná spíš moderní firmu, než akademický svět. Je běžné, že vyučující si se studenty tykají. Chodíme spolu na kafe, do hospody nebo na koncerty. Řešíme společně byznys projekty i osobní radosti a trápení. 

Nemáme potřebu prosazovat autoritu skrze tituly. Vyznáváme lidský přístup a to očekáváme od všech kolegů.

Tykání samozřejmě není povinností. To, že stavíme na neformálnosti, neznamená, že studenti mají jakékoliv úlevy. Pro nás je neformální vztah přirozeným způsobem spolupráce, který je založený na respektu a lidském přístupu. Nabíjí nás energií a rozšiřuje obzory. Je na každém, jaký přístup a styl výuky zvolí. Jedinou podmínkou je brát studenty i kolegy za partnery. 

Od samého počátku tady byly a pořád jsou velmi neformální vztahy mezi vyučujícími a studenty. Kdykoliv mohli přijít a diskutovat s námi. Vždy jsme je brali jako sobě rovné. Dnes pořádáme spoustu volnočasových aktivit, které jsou pro všechny. Jdou tam prváci i docenti a moc nepoznáte, kdo je kdo.

Jan Mojžíš, Rektor NEWTON University

    
     Lukáš Valeš
    

    
     –
    

    
     Lektor politologie a mezinárodních vztahů
Lukáš Valeš
Lektor politologie a mezinárodních vztahů

Chuť posouvat sebe sama i školu

NEWTON je tvůrčí prostředí. Dává ambiciózním lidem prostor se seberealizovat. Pracujeme na vysoké škole a přirozeně jsou tady lidé, pro které je vzdělávání celoživotním posláním. Spousta z nás na NEWTON University zároveň studuje v rámci některého z manažerských programů. Máme možnost realizovat své nápady a zkoušet nové způsoby výuky. Každý, kdo má chuť posunout školu, zlepšit jakýkoliv proces nebo prostředí, má tady otevřené dveře. 

Občas to může být náročné, ale nás baví být u nových věcí, utvářet moderní způsob vzdělávání a je hezké vidět, když naše nápady kopírují další školy, často i ty veřejné. 

Nejvíc jsem hrdá na to, že škola má stále srdce.

Eva Ambrozová

Užitečnost & Komunita 

Dvě klíčové hodnoty, které dělají z NEWTON University unikátní vysokou školu a ovlivňují vše, co děláme

Našim cílem je, aby studium na NEWTON University naplňovalo podmínky moderního vzdělávání, které dostanete na prestižní světové vysoké škole. Chceme, aby studenti viděli přínos všeho, co se učí do budoucna. To na nás klade vysoké nároky. Studenti se ozvou, když jim předáváme neaktuální informace, nebo když jim nevyhovuje styl výuky, a tak je to správně. 

Stoupnout si před katedru a odvykládat přednášku, kterou opakujete stejně přes 20 let není způsob, jakým chceme vyučovat na NEWTONu.

Akademický rok zahajujeme naší interní 6 týdenní přípravou zaměřenou na zkvalitnění výuky a také workshopy pro rozvoj našich lidí. Je pro nás přirozené spolupracovat a své studijní materiály a přednášky poskytnout dalším kolegům. Nechceme vyučovat jenom proto, abychom naplnili akreditační povinnosti. Cílem je, aby studium u nás dávalo smysl studentům i nám. 


    
     Nikola Konečná
    

    
     –
    

    
     Studijní poradkyně
Nikola Konečná
Studijní poradkyně

Na titulech moc nefrčíme, jsme NEWTON University

Minimum bariér a hierarchie. Jsme opravdu jeden tým a to platí pro všechny. Neděláme rozdíly mezi studenty, akademiky, kolegy ze studijního, absolventy, nebo vedením školy. Nikdo tady nemá potřebu prosazovat se skrze tituly. Respektujeme jiný názor a učíme se jeden od druhého. U nás neuspěje člověk, který trvá na své pravdě a naučených tezích. Být členem NEWTON komunity má pro spoustu z nás velkou hodnotu. Je to na doživotí, pokud chcete. Jsme hrdí na to, že NEWTON má své jméno, přidávají se k nám partneři, děti nebo rodiče našich absolventů. Spousta lidí k nám chodí na doporučení. A absolventi se sem rádi vrací.


Syn tady studuje MBA, protože jsem chtěla, aby si přišel pro tu komunitu, aby tady zapracoval na osobním rozvoji a zdravém sebevědomí, které z jiných škol nezískal. I aby tady dozrál a uměl si říct. co chce.

Eva Ambrozová, Vedoucí centra humanitních věd

Potkáte tady milé lidi, se kterými si máte co říct. Je tady legrace a společný zájem o rozvoj školy. Projít se po chodbách Newton je příjemné a to je něco, co mě tu drží.

Lukáš Valeš, Lektor politologie a mezinárodních vztahů

    
     Eva Ambrozová
    

    
     –
    

    
     Vedoucí Centra humanitních věd
Eva Ambrozová
Vedoucí Centra humanitních věd

Troufám si říct, že naše jedinečnost je ve kvalitě výuky. Nespokojíme se s tím, že někdo přijde s přednáškou, kterou má 10 let stejnou. Naši studenti jsou nároční a ozvou se, že takhle to v praxi nefunguje a chtějí slyšet reálné příklady a v tom je, myslím, zásadní rozdíl.

Ludmila Hruban, Ředitelka centra mezinárodních programů a centra jazyků.

Rozhovor s prorektorem pro strategii a rozvoj Jiřím Koleňákem

Připravujeme studenty pro budoucí úspěch

Jaká je DNA lidí, kteří na NEWTON University působí? 

My přitahujeme lidi, kteří zdravě pochybují, reagují na to, co se děje kolem nich, a zajímají se o druhé. Jsou to lidi, kteří jsou přátelští a neformální. Máme tady kolegy, pro které je profesně nemožné si se studenty tykat, protože jsou v nějaké formální pozici, ale přesto jsou velmi přátelští a otevření.  Zároveň jsou tady lidé, kteří nepotřebují formální autoritu, aby byli spokojení. Sílu cítí jinde, než tím, že mají tituly. 

Co NEWTON nabízí akademikům a dalším kolegům?

Možnost podílet se na jedinečném akademickém projektu v rámci České republiky. A také na radosti, když jsou naši studenti velmi úspěšní. Když se podíváte například na žebříček 30 pod 30, který každoročně vyhlašuje časopis Forbes, tak za celou dobu, co je tento žebříček vyhlašován, nebyl ročník, kdy by se v něm neumístil absolvent NEWTONu. Máme nejlepší poměr stamilionářů a multimilionářu mezi absolventy vysokých škol. My jsem tady proto, abychom podporovali lidi v úspěchu, a to je pro mě mnohem víc než publikační činnost. Zároveň nás těší, že absolventi s námi chtějí být i ve chvíli, kdy již uspějí v praxi. Vrací se na svou alma mater a podílí se na výuce, zapojují se jako angel investoři a pomáhají studentům. Už jen tím, že vstoupí do výuky, inspirují další studenty.

Co děláte proto, abyste kontakt s absolventy udrželi?

My jsme s nimi od začátku. Neozveme se jim až ve chvíli, kdy jsou úspěšní. Nemůžu říct, že jejich úspěch je naše zásluha. To by bylo zkreslené. ale my je na té cestě k úspěchu od začátku doprovázíme, není tam odtržení. NEWTON umí velmi dobře přitahovat lidi na různých kulturních společenských akcích. Vidíme se na plese, různých konferencích a při různých dalších aktivitách, jsme v kontaktu na sociálních sítích a kontakt udržujeme aktivní. Studenti se mohou těch velmi úspěšných zeptat na cokoliv a oni jim odpoví. Třeba jen na našich sociálních sítích. V tom je síla NEWTON komunity.

Jiří, na co jste hrdý za celou dobu působení v NEWTON University?

Podařilo se nám dosáhnout toho, že Newton se stal takovým ostrůvkem pozitivní deviace mezi soukromými vysokými školami v Česku. Soukromé vysoké školy trpí historickou pachutí, že jsou to školy pro neúspěšné uchazeče veřejných škol, a nám se daří hrdě tento předsudek popírat. To vnímám jako je jeden z největších úspěchů. 

A jsem také hrdý na to, že jsme nikdy neuhnuli z cesty a neprovinili se proti našim hodnotám, na kterých stavíme.


Vždy jsme zůstali u toho, že si úspěch potřebujeme odpracovat. A také je pro mě důležitá hodnota a to, že když vyhráváme, nebo když prohráváme, jsme v tom společně.

Kam NEWTON aktuálně směruje?

Naše ambice směřují za hranice. Chtěli bychom, aby jedna třetina studentů byla vzdělávaná v angličtině a víc se multidisciplinárně rozkročit. Budujeme investiční fond, akcelerátor, jazykové centrum a velká část naší pozornosti se věnuje provázení manažerů profesionální kariérou. Směřujeme k tomu, aby, když se řekne o někom, že je to člověk z NEWTONU, bylo jasné, že minimálně mluví velmi dobře anglicky, je kámoš s technologiemi a je to vyrovnaný člověk, který pracuje na svém osobnostním rozvoji. 

Inkubátor příležitostí

NEWTON se poslední měsíce rychle proměňuje. Rosteme počtem studentů, nabíráme nové kolegy a budujeme projekty, které přinášejí nové výzvy. Jsme připravení na hybridní výuku díky několika perfektně vybaveným učebnám. Věříme, že NEWTON má ve světě byznysu co říct a chceme, aby byl náš hlas ještě víc slyšet. Spustili jsme NEWTON.TV, kde natáčíme vlastní pořady, rozhovory s experty z oboru nebo s našimi úspěšnými studenty či absolventy.  

Společně s Margaretou Křížovou jsme nastartovali NEWTON Business Accelerator. Bylo to přirozené vyústění našeho praktického zaměření a propojení studia s praxí. Chceme podpořit studenty, kteří přemýšlejí o vlastním podnikání, nebo jsou teprve na začátku. Během pěti intenzivních měsíců můžou svůj podnikatelský nápad vymyslet od nuly, rozvinout, zvalidovat a na konci se ucházet o investici z našeho NEWTON Angel fondu. 

Chceme být vysoká škola, která udává směr a která je na srovnatelné úrovní s těmi nejlepšími univerzitami na světě. Máme spoustu dalších plánů a ty můžeš být u toho. 

NEWTON Kariérní centrum

Studium na NEWTON má studenty připravit především do praktického života. Proto je pro nás důležité maximální propojení s reálným byznysem. Naši studenti povinně absolvuji 500 hodin praxe, což není málo. Proto nám dávalo smysl otevřít NEWTON Kariérní centrum, kde se jim snažíme zprostředkovat propojení se zajímavými firmami a pomáhat jim hledat své silné stránky a uplatnění na současném pracovním trhu. 

V rámci Kariérního centra nabízíme kariérní poradenství i pro naše kolegy a akademiky. Plánujeme různé rozvojové školení, zavedli jsme psychoterapeutické workshopy a poradenství. A pečujeme o to, aby byli u nás studenti i kolegové spokojení. 

NEWTON se snaží posílat do světa absolventy, kteří jsou připravení na život. Máme vysoké školy, ze kterých odcházejí lidi, kteří sice dokážou napsat neuvěřitelnou práci na papíře, ale v těch byznysově důležitých schopnostech zaostávají. V tom si myslím, že je NEWTON opravdu napřed. A je skvělý, když má člověk možnost k tomu přispět v rámci akcelerátoru.

Margareta Křížová

Snažíme se pro studenty vymyslet maximum. Tady nenarazíte na úřednický typ, který by nic netvořil.

Nikola Konečná, Studijní poradkyně

Newton je bezpečný, přátelský svět. Je tady nadšení a bezpochyby tu najdete ambice. Je tady nebývalá míra otevřenosti v porovnání s ostatními školami. Lidi jsou ochotní diskutovat a jsou ochotní respektovat, že to budete dělat jinak.

František Müller, Vedoucí centra managementu

NEWTON dává prostor pro naplňování našich ambicí. 

František Müller

Svět se změnil a my s ním

Jsme akademici a ne technologický start-up. Nebudeme lhát, pro spoustu z nás je současnost obrovskou zkouškou a rozhodně výstup z komfortní zóny. Chceme být moderní vysokou školou, a proto musíme následovat trendy. Ideálně je udávat. Chopili jsme se příležitosti a věříme, že máme díky technologiím na dosah možnost přesunout vyučování za hranice České republiky. Zahájili jsme první akademický rok v Bratislavě . Spustili jsme také první mezinárodní program, cílem kterého je přinést českým i mezinárodním studentům to nejlepší z českého i globálního byznysu. 


Eva, která nás vede, vždy mluví v plurálu a co vyžaduje od nás, dělá i ona sama. Vyžaduje kvalitu, snaží se nám vyjít vstříc a respektuje to, kde se člověk právě v životě nachází. A je tu velká ochota mezi kolegy. Kdykoliv jsem cokoliv potřebovala, tak mi pomohli.

Barbora Pánková, Lektorka humanitních předmětů

Mou prioritou při práci na NEWTONu je osobní přístup. Práce v Kariérním centru mě tolik baví a naplňuje zejména proto, že každý student má jiné potřeby a cíle a právě bez osobního přístupu se moje aktivity neobejdou.

Kamila Sýkorová, Internship & NEWTON Careers Coordinator

NEWTON University Brno

V Brně nás najdete přímo v centru na Náměstí Svobody. Jezdí k nám tramvaje, autobusy a pěšky se dostanete za pár minut na hlavní nádraží. Skvělé je, že máme v okolí spoustu dobrý kaváren, bister a hospůdek, kam můžeme po škole společně zajít. 

NEWTON University Praha

V Praze sídlíme v kongresovém centru na Vyšehradě (Vchod 6). Z našich učeben a kanceláří máme krásné výhledy na celou Prahu a její krásu, která je inspirující. Dostanete se k nám pohodlně metrem C. 

NEWTON Family Life

Momentálne nie sú otvorené žiadne pracovné príležitosti