LIKO-S

LIKO-S je českou výrobní a stavební rodinnou firmou, sídlící ve Slavkově u Brna. Tři barvy v logu představují jednotlivé divize, které se specializují na jednotlivé oblasti. Modrá barva v logu LIKO-S představuje divizi „Interiors“, která již přes 20 let na trhu dodává montované systémy pro tvorbu vnitřního prostoru staveb - přestavitelné a posuvné interiérové příčky, akustické stropní podhledy atd. Žlutá barva v logu zastupuje divizi „Production - kovovýroba“, ve které se LIKO-S zaměřuje na excelentní zpracování oceli a nerezu a vyrábí tady produkty pro firmy z celého světa. Zelenou barvou v logu je znázorněna divize „Energy“, která se zaměřuje na výstavbu objektů a hal pro podnikání a také na dodávky chytrých řešení pro úsporu energií na vytápění a chlazení. LIKO-S založil v roce 1992 Libor Musil a postavil ji na Baťovských tradicích a principech respektu, lásce k řemeslu, vytváření kvalitních vztahů a udržitelného podnikání. V roce 2014 byla firma LIKO-S vyhlášena Rodinnou firmou roku.  

Ponuka príležítostí


    
     Ing. Libor Musil
    

    
     –
    

    
     Zakladatel a předseda představenstva
Ing. Libor Musil
Zakladatel a předseda představenstva

Rodinné principy

Jsme rodinná firma. LIKO-S stavíme na rodinných základech a Baťových podnikatelských principech. Pro nás v LIKO-Su je rodina podstatou dobrého života a základem dobré firmy. To, jak se mezi sebou v rodině chováme, se propisuje do celého našeho firemního konání. Rodina nám pomáhá překonávat zlé časy a radovat se v těch dobrých. LIKO-S je útočištěm pro všechny členy naší široké LIKO-Sácké rodiny. To je možná jeden z důvodů, proč jsme přestáli všechny krize. V LIKO-Su bereme krizi jako příležitost změnit směr. V rodinné firmě, kde se všichni vzájemně ovlivňujeme, to platí dvojnásob. Jsme flexibilní, jsme inovativní, nebojíme se prošlápávat neobjevené cesty a učíme se z vlastních chyb. LIKO-S dnes je společným dílem všech a jsme na něj všichni hrdí.


    
     Hana Williams Musilová
    

    
     –
    

    
     HR Manager
Hana Williams Musilová
HR Manager

Budoucnost patří dalším generacím

Nová generace mladých lidí přináší do LIKO-Su moderní pohled na rozvoj firmy. Dnes je LIKO-S firmou srovnatelnou s jakoukoliv jinou v západní Evropě či Spojených státech. I proto hledáme inspiraci kdekoliv po světě. Pravidelně sledujeme všechny oborové trendy a navštěvujeme veletrhy takového formátu jako je CES v Las Vegas, což je největší světová konference o technologiích a inovacích, nebo mezinárodní HR konference, na kterých hledáme ty nejlepší možné způsoby, jak firmu dál rozvíjet. LIKO-S je připraven na další rodinnou generaci a také na další generaci kolegů.


    
     Jan Musil
    

    
     –
    

    
     Ředitel divize Iteriors
Jan Musil
Ředitel divize Iteriors

    
     Orraine Williams
    

    
     –
    

    
     Ředitel oddělení výzkumu a vývoje
Orraine Williams
Ředitel oddělení výzkumu a vývoje

Naše nová generace se vším tím vybavením, které má, a technologiemi, kterými disponují, má ohromný potenciál. Ten jejich nástupem firma získala. Dnes naše principy na trhu reprezentují Honza, Hanka a Orraine, kteří ji dál povedou.

Ing. Libor Musil, Zakladatel firmy a předseda představenstva.

LIKO-S, a.s.

Naši centrálu a výrobu najdete ve Slavkově u Brna. Poznáte to podle unikátních budov LIKO-Noe a LIKO-VO, kterým se zelenají fasády. Naše pobočky pak v Praze, Bratislavě, Budapešti a nově i v Indii.

Podnikatelský princip

Naše divize fungují jako samostatná podnikatelská střediska. Jsou to takové malé firmy v jedné velké firmě. Tím je zaručeno, že k principům podnikání mají blízko všichni naši zaměstnanci. Všichni víme, jaké má naše divize obchodní výsledky, jaké realizuje zakázky a kam z podnikatelského hlediska směřujeme. Fungujeme na základě Baťovských principů, a tak se všichni naši lidé podílejí na zisku, a proto musí být naše výsledky naprosto transparentní. Podnikatelský přístup vyžadujeme od všech lidí v LIKO-Su, protože jedině tak dokážou být vědomou součástí firemní filozofie a našeho úspěchu.


    
     Jan Brychta
    

    
     –
    

    
     Výkonný ředitel LIKO-S Industry
Jan Brychta
Výkonný ředitel LIKO-S Industry

Výkon a chování

Podle těchto dvou kritérií posuzujeme všechny kolegy v LIKO-Su. To jsou dva klíčové faktory, které ruku v ruce dělají LIKO-S tím, čím je. Pracujeme tak, aby náš výkon byl, co možná nejlepší, ale zároveň tak, aby to nikdy nebylo na úkor chování, které je ukotveno v naší firemní kultuře a popsáno 7 principy. Je pro nás automatické mít respekt a životní pokoru. Můžete být sebevýkonnější manažer, sebešikovnější specialista, ale pokud vaše chování není v souladu s našimi hodnotami, není pro vás v LIKO-Su místo.

Firma, kde se učíte každý den

V LIKO-Su je každý den jiný. Každý den je náročný a každý den je plný obtížných výzev, úkolů a hledání řešení. Je to u nás živé, musíte být ve střehu, nepolevovat v učení a pracovat na sobě. Je pro nás důležitá efektivita a díky tomu jsou na nás kladené vysoké požadavky. Nehrajeme si na čas, práce není nikdy hotová, je potřeba mít komplexní přehled. Naučíte se tady opravdu hodně a vaše kvality se neustále posouvají. Podmínkou je, že se musíte chtít učit a být časově přizpůsobivý, pak jde v LIKO-Su téměř všechno. LIKO-S je obrovským a neustálým vírem příležitostí pro lidi, kteří se jich nebojí.

LIKO-S je energie

Každá firma je hlavně o lidech a produktech, které lidé vytváří. LIKO-S je energie našich lidí, kteří k nám každý den chodí odvést tu nejlepší práci. Celá firma je postavená na energii měnit se a rozvíjet. Naši lidé mají energii na to přemýšlet, co by udělali jinak a lépe, každý den. Mají energii inovovat. Mají chuť naplňovat naši vizi, být nejlepšími a odlišovat se od ostatních. I proto máme divizi Energy, která je o inovacích a změně pravidel ve stavebnictví. Naším cílem je, abychom dokázali vytvářet stavby, ve kterých lidé mají podmínky a energii k práci, kterou můžou dělat s nadšením a nebudou psychicky unavení.


    
     Karel Hudec
    

    
     –
    

    
     R&D specialista
Karel Hudec
R&D specialista

LIKO-Style

Růžová barva v našem logu znázorňuje LIKO-Style - na čem naše firma stojí, jak pracujeme, jak se oblékáme a jak se chováme k zákazníkům i k sobě vzájemně. To vše je náš LIKO-Style. Obsahuje vše, co chceme, aby naše firma měla. Odráží, jak žijeme a v co věříme. Každý den LIKO-Style prosazujeme a máme radost, když náš přístup lidé ocení a jsou rádi, že u nás pracují. Také nás těší, když nám zákazníci věří, protože ví, že se na nás mohou spolehnout.

Vítězové nikdy nepodvádějí

Chovat se tak, jak si přejete, aby se jiní chovali k vám, je charakteristikou vítězů. Chováme se k sobě všichni s respektem a férově. V LIKO-Su zažijete jen tlak na precizní výsledek a co nejlepší výkon, ale žádnou politiku nebo prospěchářství. Stejným způsobem se chováme k lidem mimo LIKO-S - k našim dododavatelům a zákazníkům. Naše vztahy byly vždy postavené na vzájemné důvěře a nepolevili jsme, i když nás někdo zklamal. V prostředí důvěry pak prosazujeme našich našich sedm principů.


    
     Aleš Herman
    

    
     –
    

    
     Parťák ve výrobě
Aleš Herman
Parťák ve výrobě

FIREMNÍ FILOZOFIE V SEDMI BODECH

Nejlepší je být nejlepší

Nejlepším se stane ten, kdo je netvrdší sám k sobě. Kdo se dokáže podívat dál než ostatní, kdo je o 5 minut dříve tam, kam ostatní dorazí o 5 minut později.

Věříme v důležitost neformálnosti jako podpory komunikace

Klíčovými faktory jsou vstřícnost, soudržnost a kooperativnost. Bez těchto projevů nemohou existovat pozitivní a produktivní vztahy ve firmě, ani ve společnosti v jejímž rámci působí.

Věříme v inovaci a to i za cenu chyb

Kdo nevidí chyby, kdo se jich bojí a toleruje je, nemůže úspěšně inovovat. Na počátku každé inovace je chyba, bez chyby, jako výchozího bodu inovačního procesu, je míra inovace nezměřitelná.

Věříme v důležitost detailů

Pro toho, kdo usiluje o první místo v kvalitě, je detail absolutní veličinou. Rozdíl mezi ostatními a těmi nejlepšími je právě v detailu.

Věříme v růst a zisk s radostí

Náš růst nesmí nikdy ohrozit kteroukoliv výše zmíněnou zásadu. Každý z nás sám i všichni dohromady musíme umět dobře hospodařit.

Věříme v individuality

Firma složená z individualit je firmou ostře diferencovanou ve všech svých aktivitách a projevech. Ani její pracovníky, ani její produkt, ani její pozici na trhu nelze přehlédnout.

Věříme v nejvyšší kvalitu produktů a služeb

Kvalitu definujeme jako přínos (benefit) pro zákazníka. Kvalita je naší povinností, naším závazkem a základním denním pracovním pravidlem nás všech v LIKO-Su.

Živý organismus

V divizi Energy dodáváme takzvané Živé stavby. Stavby, které se přizpůsobují svému majiteli/investorovi a rostou s ním, čímž odrážejí život firmy. Vnitřek hal může náš zákazník díky našim systémům zvětšovat a zmenšovat podle aktuální potřeby, Vše, co v LIKO-S děláme, je vytvářeno tak, abychom respektovali život a jeho proměnlivost. Naše stavby žijí s našimi zákazníky, protože oni potřebují ke svému podnikání flexibilitu. LIKO-S je také živým organismem, který se neustále vyvíjí a mění. Jsme otevření novým cestám a výzvám, které přicházejí.


    
     Světlana Honsová
    

    
     –
    

    
     HR specialistka
Světlana Honsová
HR specialistka

Děláme věci jinak a určujeme trendy

My věříme v individuality. Být individuální znamená odlišovat se od ostatních. Ti úspěšní v byznysu nejsou ti, co se spokojili s průměrem. Máme jiné standardy, jiné postupy, hledáme si vlastní cestu a vytváříme si vlastní know-how. To je naše přidaná hodnota. Zážitek s firmou bude to, co si naši zákazníci zapamatují. Naše firemní kultura zůstavá lidem pod kůží celý život. To, co se někde dělalo deset let stejně, se dnes změní ze dne na den a my jsme ti, kteří vytváří příležitosti pro změny a určují trendy. Úkolem našich manažerů je přesvědčovat naše lidi, aby se chtěli odlišit, aby si vybrali složitější cestu před tou jednodušší.

PRŮKOPNÍCI TRENDŮ BUDOUCNOSTI

LIKO-VO První živá stavba na světě

LIKO-VO navazuje na náš úspěšný předchozí projekt LIKO Noe. Určujeme trendy v průmyslovém stavitelství i architektůře. LIKO-VO je první živou výrobní halou na světě, která nejen dokáže přirozeným způsobem ochladit sama sebe, ale ochlazuje i své okolí. Díky LIKO-Noe a nově LIKO-VO vznikla nová divize "živých staveb", která se úspěšně rozvíjí a jejímž cílem je tento koncept dále rozšiřovat.

Našim cílem je udržitelnost v všech oblastech života a jsme přesvědčeni, že jak LIKO-Noe tak LIKO-VO jsou inspirací pro další stavaře a architekty průmyslových objektů. S hrdostí můžeme prohlásti, že trend živých staveb pochází ze Slavkova u Brna.

LIKO-NOE - vize budoucnosti

Lidem je potřeba pro práci vytvářet takové podmínky, aby neztráceli koncentraci a nebyli z práce vyčerpaní. Se změnou klimatu ve městech a průmyslových lokalitách bude potřeba brát při stavbě kancelářských i průmyslových budov ohled na environmentální charakter a funkčnost. LIKO-NOE je koncept budoucnosti, který se pyšní oceněním „Nejzdravější kancelář“. Je to kancelář, která nespotřebuje energii na chlazení nebo zateplení, protože o vše se stará živá fasáda a hospodaření s vodou, která budovu ochlazuje. Vnitřek i okolí jsou navrženy tak, aby přirozeně koncentrovaly pozornost a energii. Věříme, že živé fasády a živé stavby jsou blízkou budoucností a my v ní se svými inovacemi sehrajeme zásadní roli.

Smart-i-Wall

Nacházíme se na prahu digitální revoluce. Kancelářské prostory, ve kterých pracujeme každý den, jsou čím dál častěji osazovány nejmodernějšími digitálními technologiemi. Jsme specialisté na interiéry a inovace a trendy nás baví. Vyvinuli jsme proto digitální žaluzie LIKO-S Smart-i-Wall. V jednu chvíli máte v kanceláři čiré sklo, a vzápětí se skleněná příčka promění na dotykový displej, na kterém můžete pracovat jako na kterémkoliv jiném počítači, můžete jej využít k zápisu poznámek, ovládáte jej gesty nebo mobilním telefonem a poslouchat zvuk, který je vytvářen vibrací skla. Smart-i-Wall je náš příspěvek digitální budoucnosti.

Inovace a flipchart

Inovace jsou jedním ze 7 principů v naší firemní kultuře. Inovujeme neustále. Úspěch naší firmy je postavený na inovacích a nápadech. Máme vždy tolik nápadů, že dokážeme naši práci posouvat pořád dál, zkvalitňovat ji a procesně vylepšovat. Nebojíme se chyb, protože chyby jsou vždy příležitostí ke změně uvažování.

Když se projdete po naší výrobě, najdete flipchart na každém rohu - u každé party svářečů, u každého stroje a na každé dílně. Na ten každý z výroby vypisuje nápady na zlepšení, na odstranění chyb a slabých článků nebo na inovaci nějakého procesu. Z našich flipchartů už vzešlo mnoho skvělých nápadů, pod kterými jsou podepsaní naši kolegové.

Zisk je prostředkem k rozvoji

Po celou dobu jsme v LIKO-S investovali většinu zisku zpět do firmy. Investujeme do inovací, do prostředí v jakém pracujeme, do nástrojů, které používáme, abychom měli k dispozici vždy to nejlepší. Zisk je základním ukazatelem hodnocení našich lidí. Všichni se na něm podílí a odměna všech se odvíjí od zisku, který jsme vytvořili. Věříme v kulturu zisku. Úspěšné podnikání je o vytváření zisku a podílí se na něm všichni zaměstnanci. Proto je pro nás důležité, aby každý věděl, jak si stojíme.    
     Luboš Novotný
    

    
     –
    

    
     Controlling a IT Manager
Luboš Novotný
Controlling a IT Manager

Mně osobně by docela vadilo, kdybych věděl, že každý měsíc dělám za stejné peníze. Každý měsíc je úplně jiný, někdy to spěchá a musí to být a někdy je to nová zakázka, kdy děláte nové věci, a tam musíte rozbalit to, co umíte a ukázat, co ve vás je, a použijete věci, které jste nikdy nepoužil.

Aleš Herman, Parťák ve výrobě (v LIKO-Su už 21 let)

O lidi se staráme!

Jsme přesvědčeni, že cesta k úspěchu vede skrze neustálé vzdělávání a rozvoj, a proto našim lidem vytváříme k rozvoji vhodné podmínky. Vzděláváme je v jazycích, certifikujeme jejich dovednosti, zvyšujeme neustále jejich kvalifikaci. Stejně tak nám záleží na zdraví našich lidí. Ve výrobě se řídíme „pyramidou zdraví“, kdy pracujeme tak, aby žádný výrobní proces neohrožoval naše zdraví. Každý den máme zdravý jídelníček v kantýně a čerstvý džus z bio pomerančů. Můžeme se rozhýbat v posilovně, nebo jít na hodinu s trenérkou, která k nám dochází přímo do firmy. To, jak se lidé v práci cítí, je důležité, a proto každý rok vytváříme kolekce firemního oblečení od ponožek až po čepice, které je na velmi vysoké úrovni. Připravujeme prádelnu, kde budeme lidem ve výrobě prát oblečení, aby ho měli čisté. Ohodnocení našich lidí je nadstandardní i díky tomu, že mají podíly na zisku.

LIKO-S tvoří hlavně lidé, kteří ve firmě každý den pracují a my jim za to děkujeme.

Přátelství a vztahy

Po celou dobu nám pomáhali excelentní lidé, kteří jsou po těch letech našimi přáteli. Rádi bychom jim tímto poděkovali, protože pro nás byli inspirací a oporou. Společně s Ivanem Burešem jsme po celou dobu existence firmy vzdělávali naše lidi a sebe samotné, Vladimír Nálevka nám pomáhal s komunikací a vyjednáváním. Eliška Hašková Coolidge pro nás byla vždy inspirací v etiketě a chování a dnes jí vozíme na „školení etikety“ děti našich zaměstnanců. Vztahy a přátelství jsou to nejdůležitější, co člověk v životě má, z nich vychází vše ostatní. Náš přístup k práci, kolegům, dodavatelům a zákazníkům stojí na pevných a dlouhodobých vztazích.

Let’s build Happy and Green Company

Podnikat můžeme citlivě a s respektem k přírodě. Zisk můžeme vytvářet s radostí. My jsme se zavázali, že vybudujeme firmu, ve které bude radost pracovat a která bude šetrná ke svému okolí a společnosti, ve které se nachází. Naše další hala, kterou přistavujeme, už bude po vzoru naší nejzdravější kanceláře v ČR LIKO-NOE. Bude usazená do krajiny a osazená živou fasádou. Věříme, že to bude unikátní výrobní hala, kterou překvapíme nejen v ČR.


    
     Petr Hrabovský
    

    
     –
    

    
     Ředitel výroby
Petr Hrabovský
Ředitel výroby

    
     Lukáš Vaclavík
    

    
     –
    

    
     Manažer zahraničního obchodu
Lukáš Vaclavík
Manažer zahraničního obchodu

Ptali jsme se našich zaměstnanců...

LIDI, VÝVOJ, NADŠENÍ, ENERGIE, NEJLEPŠÍ, KLUB, SPOLEČENSTVÍ, POZITIVNÍ, RODINA, ŽIVOT, DRUHÁ RODINA, PESTROST, FLEXIBILITA, ZÁZEMÍ, ZNAČKA, VÝZVA, KVALITA PRODUKTU, ŠÍŘE ZÁBĚRU FIRMY, JISTOTA, KVALITA, BUDOUCNOST, ODMĚNA, ÚSPĚCH, INOVACE, DRIVE, ZDRAVÁ, FLEXIBILITA, ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ, RODINNÁ FIRMA, PRÁCE, PŘÍLEŽITOST, CHYBY TY ČASTO DĚLÁTE, KDYŽ MÁTE SPOUSTU PŘÍLEŽITOSTÍ, OSOBNÍ RŮST

...TO VŠE JE LIKO-S.


    
     Luděk Vejmola
    

    
     –
    

    
     Specialista výroby interiérových příček
Luděk Vejmola
Specialista výroby interiérových příček

    
     Antonín Říčánek
    

    
     –
    

    
     Projekt manažer
Antonín Říčánek
Projekt manažer

    
     Martin Zlatníček
    

    
     –
    

    
     Finanční ředitel
Martin Zlatníček
Finanční ředitel

Momentálne nie sú otvorené žiadne pracovné príležitosti