INDRA Avitech

INDRA Avitech robí AIM softvér, ktorý poskytovateľom leteckých prevádzkových služieb umožňuje spravovať všetky informácie o leteckej infraštruktúre v danej krajine a ďalej ich distribuovať účastníkom letovej premávky. Za viac ako 20 rokov získali zákazníkov po celom svete vrátane krajín ako Nemecko, Nórsko, Anglicko či Bahrajn a dnes majú zákazníkov na 4 kontinetoch. V roku 2021 získali nového významného zákazníka Eurocontrol. Pôvodný 4-členný tím sa rozrástol do spoločnosti s viac ako 170 zamestnancami. Napriek tomu, že firma trikrát zmenila majiteľa, stále ju vedie Braňo Klčo, Michal Kadlec a tím okolo nich. Vďaka tomu si po celú dobu udržala svoju rodinnú atmosféru, focus na zákazníka a vysokú kvalitu produktu. Ich víziou je robiť AIM softvér, ktorý bude najlepší na svete pri zachovaní súčasnej flexibility a úrovne služieb. Mali možnosť rozšíriť sa aj do iných sfér, ale nechcú. Radšej budú robiť jeden produkt, ale najlepšie ako sa dá.

Ponuka príležítostí 7


    
     Branislav Klčo
    

    
     –
    

    
     Managing Director
Branislav Klčo
Managing Director

Mne robí radosť práve to, že už vidím plody toho úsilia, ktoré sme do zmien vo firme vložili. Počas zmien bolo veľa váhania, ale keď sa pozriem dozadu, tak sa nám podarilo zmeniť kopu veci. Prináša to dobré ovocie. Dobre sa mi s ľuďmi komunikuje. Vidím na nich záujem.

Branislav Klčo, Managing Director

    
     Mária Weiser
    

    
     –
    

    
     Head of HR team
Mária Weiser
Head of HR team

Ľudský prístup a vzťahy

Sme malá firma, v ktorej sme si všetko odpracovali sami. Postupne pomaly sme sa pri tom učili ako sa buduje firma a učíme sa dodnes. Nik z nás nemá manažérske vzdelanie alebo roky praxe v skúsenejších firmách. Všetci sme tu manažéri-samorasti. Občas tu tak bojujeme s otázkami, ktoré sú inde dávno vyriešené, ale nám unikajú, lebo si ich neuvedomujeme. Vždy sme sa však sústredili na to, aké máme medzi sebou vzťahy a akú atmosféru cítime vo firme. Citlivo vnímame či sa na seba môžeme spoľahnúť, dôverujeme si, dokážeme sa otvorene porozprávať a máme chuť spolu po práci zájsť von. Ľudský prístup a vzťahy sú pre nás dôležitejšie ako manažérske postupy. Chceme firmu, v ktorej nám dáva zmysel spolu pracovať.

Stabilná budúcnosť

Kombinujeme dva relatívne ťažké odbory - programovanie a letectvo. Preto je veľkou výhodou, ak ťa letectvo baví a chcel by si mu porozumieť. Všetko potrebné vieme a chceme naučiť. Preto potrebujeme, aby si chcel a nebál sa pýtať, lebo veľa z toho, čo riešime sa nedá vygoogliť. Zo začiatku to býva španielska dedina, ale postupom času začnú všetky nadväznosti zapadať to logických celkov. Postupne pochopíš, aký je letectvo konzervatívny a pomalý biznis. Všetko sa v ňom točí okolo bezpečnosti. Preto sa každá zmena musí dôsledne premyslieť, navrhnúť, otestovať, vyhodnotiť a do praxe sa kľudne dostane až po siedmych rokoch. Dáva nám to veľkú biznisovú stabilitu a možnosť pokojne plánovať na niekoľko rokov dopredu.


    
     Michal Kadlec
    

    
     –
    

    
     Head of Product Management team
Michal Kadlec
Head of Product Management team

Rýchlejšie a presnejšie

Napriek svojej konzervatívnosti stojí dnes letectvo pred mnohými výzvami, ako je kapacita vzdušných priestorov, kapacita niektorých letísk a s tým súvisiace otázky ako ekonomika letov či jeho dopad na životné prostredie. Všetko to súvisí s infraštruktúrou, informáciami o nej a snahe optimalizovať lety tak, aby sa lietalo rýchlejšie a kratšie. Každý v letectve bude potrebovať efektívny prístup k informáciám. Tie musia byť dostupnejšie, rýchlejšie spracované a presnejšie. Cítime, že ak správne inovujeme náš produkt, môžeme významne pomôcť riešiť tieto výzvy.

Aeronautical Information Publication

Vytvárame softvér, ktorý poskytovateľom leteckých prevádzkových služieb umožňuje spravovať všetky informácie o leteckej infraštruktúre v danej krajine a ďalej ich distribuovať účastníkom letovej premávky. Od začiatku sme program navrhovali tak, aby sme s ním vedeli splniť všetky požiadavky zákazníkov. Nech sa neohýba zákazník, ale prispôsobíme mu náš softvér. Doteraz sme sa starali najmä o statické dáta, ktoré sa menia každých 28 dní. Postupne pripravujeme implementáciu dynamických dát a ich výmenu v reálnom čase, napr. informácie o zavretom letisku, zasneženej runwayi alebo uzavretej leteckej ceste.

VFR (Visual Flight Rules) manuál
VFR (Visual Flight Rules) manuál

Tvoríme systém na centrálne plánovanie všetkých letov na území Európy

V roku 2021 sme vyhrali súťaž na jeho dodávku a získali tak nového významného zákazníka Eurocontrol. Ide o riešenie, ktoré bude implementované na zelenej lúke a predstavuje najambicióznejší projekt svojho typu na svete. Vzhľadom na svoju veľkosť a komplexnosť sa projekty tohto typu naskytnú možno len "raz za život". 

Systém bude postavený na najmodernejších technológiách a vývojových postupoch a jeho úspešné dodanie nás posunie do pozície globálneho technologického lídra v tejto priemyselnej oblasti. 

Na technologickej špičke

Nový projekt nám dáva šancu uplatniť našu hĺbkovú znalosť letectva a tiež technologicky rásť. Našou úlohou je vyvinúť vo svojej triede veľmi unikátny softvér, spĺňajúci najprísnejšie požiadavky leteckej bezpečnosti, spoľahlivosti, použiteľnosti (UX), kybernetickej bezpečnosti, ako aj vysokej výkonnosti a škálovateľnosti. Preto sa na vývoji podieľa viacero DevSecOps tímov, spolupracujúcich metódou SAFe (Scaled Agile Framework) a taktiež niekoľko vývojových tímov využívajúcich technológie ako Java 11
, Kafka, Kubernetes, Quarkus, MongoDB, PostgreSQL, Git, Maven a ďalšie


    
     Benedikt Feťko
    

    
     –
    

    
     Tester
Benedikt Feťko
Tester

Ambasádori firemnej kultúry

Každú jeseň spomedzi seba volíme ambasádorov. Ich úlohou je komunikovať a zlepšiť komunikáciu medzi manažmentom a zamestnancami a naopak. Zblížiť obe strany a dávať objektívne zrkadlo jedným aj druhým. Pozorne počúvať manažment a dokázať vysvetliť jeho rozhodnutia vrátane kontextu a toho, prečo bolo rozhodnuté tak, ako bolo rozhodnuté. Zároveň pozorne vnímajú ľudí a ich požiadavky prinášajú manažmentu na pravidelných ambasádorských stretnutiach. Veľmi podstatné je, aby mali stále dôveru všetkých strán, dokázali komunikovať veci objektívne a ľudia sa na nich obracali s tým, čo ich trápi.


    
     Boris Nikolov
    

    
     –
    

    
     Customer Service Leader
Boris Nikolov
Customer Service Leader

    
     Monika Hurajová
    

    
     –
    

    
     Project Tester
Monika Hurajová
Project Tester

Participatívne riadenie

Veríme, že ľudia sú v práci spokojní len vtedy, ak majú možnosť o nej spolurozhodovať, vidia jej zmysel a majú zodpovednosť za to, čo robia. Preto u nás zámerne netvoríme prostredie, ktoré by nás zväzovalo pravidlami, jasnými postupmi či kontrolnými mechanizmami. Vytvárame prostredie, kde má každý z nás vytýčený smer a cieľ, ale spôsob, akým sa tam dostaneme, je na nás.  Prostredie, kde všetci vieme, čo sa vo firme deje a prečo sa tak deje. Prostredie, kde každý z nás môže participovať na rozhodnutiach a smerovaní firmy.

To na nás miestami kladie vysoké nároky. Musíme si poradiť s neistotou, zmenami, byť schopní otvorene komunikovať s chladnou hlavou aj o nepríjemných problémoch a hľadať konštruktívne riešenia. Nie je to jednoduché. Sme na ceste, občas z nej skĺzneme, ale pracujeme na tom. Cítime, že sa postupne stávame úprimnou firmou, kde sa medzi sebou viac a viac otvárame.

Predpoklady úspechu v Avitechu  

Kladenie otázok

Nikto nevie všetko. Nebojíš sa priznať že niečo nevieš a zároveň ti nerobí problém opýtať sa. 

Proaktivita

Poznáš cieľ a vieš si zohnať potrebné informácie aby si ho dosiahol. Prekážky patria k životu a aj k práci, ale ty sa nenecháš odradiť. Nečakáš na príkazy a úlohy, sám vieš kedy a čo je potrebné urobiť. 

Vzdelávanie

Hľadáme cesty ako sa vzdelávať, učiť sa nové veci a posúvať seba aj Avitech dopredu. Chuť a ochota pracovať na sebe by ti nemala chýbať. 

Úprimnosť

Vieš otvorene komunikovať, dokážeš pochváliť, ale aj povedať ak sa ti niečo nepáči. Problémy nezametáš pod koberec, ale prinášaš na stôl. Vieš dávať, ale aj prijať úprimnú a otvorenú spätnú väzbu. 

Neboj sa pýtať

Na začiatku si ťa niekto z nás zoberie pod krídla a bude ti k dispozícii. Väčšinou je to ten, kto sedí hneď vedľa teba. Po 20 rokov vývoja je náš program veľmi komplexný a nie je jednoduché pochopiť všetky súvislosti. Väčšine nových programátorov to trvá približne rok, testerom pár mesiacov. Preto je veľmi dôležité vedieť sa dobre pýtať a ešte viac nebáť sa pýtať. Nemáme ideálne spísanú dokumentáciu. Veľa vecí máme len vo svojich hlavách a nestihli sme ich dostatočne spísať. Potom sa stáva, že nováčikovia chodia po firme a zháňajú informácie. Vieme o tom a nevadí nám to. Sme na to zvyknutí a radi pomôžeme. 


    
     Tomáš Ledecký
    

    
     –
    

    
     Head of IT
Tomáš Ledecký
Head of IT

Ochota pomáhať

Súčasťou našej kultúry je silná ochota pomáhať si a záujem o ostatných. Nejdeme každý za seba, ale ideme spolu. Ak človek robí niečo naviac, tak si to ľudia okolo všimnú. Každý z nás má možnosť oceniť pomoc od ostatných niekoľkými „avi-like“, ktoré môže každý mesiac verejne udeliť. Vďaka tomu sa o pomoci dozvieme všetci a pripomenie nám jednu z hodnôt, na ktorých stojíme. Okrem toho môžeš získané avi-likes hocikedy vymeniť za rôzne poklady z relax roomu.

V posledných rokoch si definujeme, akí by sme chceli byť. Jedna z tých vecí je, že by sme chceli využiť know-how ľudí, ktorí sú tu. Toto je tá motivácia, ktorú máme, keď hovoríme o participatívnom riadení. Ono do toho treba dorásť, lebo ľudia, ktorí by mali robiť rozhodnutia, si na to musia zvyknúť.

Michal Kadlec, Head of Product Management team

HODNOTY,

ktoré definujú ľudí v INDRA Avitechu.

REŠPEKT

Ja nie je na prvom mieste. Pokora a rešpekt voči okoliu majú prednosť.

ZODPOVEDNOSŤ

Na výsledkoch záleží.

INICIATÍVA

Rozvíjaj sa a hľadaj príležitosť na zlepšenie.

DÔVERA

Tím nedefinuje to, že spolu pracujeme, ale to, že si navzájom veríme.

VÁŠEŇ

Máme vášeň pre to, čo robíme.

ÚPRIMNOSŤ

Skús život bez pretvárky.

VYTRVALOSŤ

Úspech nie je náhoda. Je to predovšetkým tvrdá práca.

PRIATEĽSTVO

Máme si čo povedať v práci aj mimo nej.

FLEXIBILITA

Uznávame proces, preferujeme však flexibilitu.

Istota silného partnera

Naši zakladatelia vyhrali v roku 1999 tender na dodávku softvéru pre Letové prevádzkové služby. Vtedy boli položené základy nášho hlavného produktu. Ako sme rástli, všimol si nás nemecký Avitech, ktorému sa páčilo, čo robíme a ako nad produktom premýšľame. Spojili sme sily a stali sa jeho súčasťou. Avitech sa neskôr spojil so španielskou INDROU, aby vznikol INDRA Avitech, ktorý má v letectve veľmi dobré meno a stal sa lídrom leteckého softvérového biznisu. Angličtina sa stala naším primárnym jazykom, ale okrem toho sa veľa na našom fungovaní nezmenilo. Zachovali sme si veľkú autonómiu, domácu atmosféru a zároveň máme pri sebe partnera, o ktorého sa vieme biznisovo oprieť.

Branislav Klčo, Managing Director
Branislav Klčo, Managing Director

Chcem sa dostať do stavu, kedy programátor bude zodpovedný za seba, lebo najlepšie vie. Nech ani jeho šéf mu nemá právo povedať, čo a ako má robiť. On to nevie lepšie ako samotný programátor.

Branislav Klčo, Managing Director

Nepracuje sa tu dobre ľuďom, ktorí sú zvyknutí pracovať ako nenápadné koliesko v stroji. Je tu vidieť výkon jednotlivca a každý vie prispieť. Keď človek robí niečo naviac, tak si to ľudia všimnú. Na bežnom meetingu to šéf vytiahne a pochváli. Práca je tu ocenená.

Boris Nikolov, Customer Service Leader

Tichý open space

Napriek tomu, že sedíme v open space, je tu ticho a sústrediť na prácu sa zvládneš aj bez slúchadiel. Vďačíme za to aj premyslenému vybaveniu a dizajnu kancelárií, ktoré sme si prispôsobili na mieru. Stropy pokrývajú funkčné akustické panely tlmiace zvuky. Každý z nás sedí alebo stojí pri elektricky polohovateľnom stole. Všetky zasadačky sme pomenovali po letiskách a lampy na strope sú v tvare ich pristávacích dráh. Snažili sme sa premyslieť každý detail, aby sa nám pracovalo dobre.

Je tu tím, ktorý je zložený tak, že má absolútny focus na prácu - nerozprávajú, majú sluchátka a sú pedantní.

Boris Nikolov, Customer Service Leader

Dôležité sú pre mňa medziľudské vzťahy. V momente, keď o ne prídem, tak odchádzam. Stále je v mojom tíme rovnaké zdravé jadro, ktoré ostáva a to je pre mňa motivácia, aby som tu stále bol. Ľudia, s ktorými spolupracujem a môžem sa o nich oprieť, môžeme si veriť, pomôcť a pod.

Michal Gulbiš, Scrum Master

Dôvera, o ktorej netreba hovoriť

Máme vysoko postavený level dôvery. Z domu môžeš pracovať podľa vlastného uváženia. Dávno sme pochopili, že kvalitnú prácu odvedieme nielen v kancelárii, ale aj mimo nej. Osobne sa stretávame najmä vtedy, keď to dáva zmysel, napr. na dva dni počas PI planningu, kedy je osobná účasť veľmi potrebná. Ak si plánuješ zobrať dovolenku 2 týždne, nepotrebuješ aby ti ju niekto schválil. 

Naša kultúra je postavená na vzájomnej dôvere a zodpovednosti každého z nás, že budeš doma naozaj pracovať alebo že si nedáš home office v deň, keď sa máš stretnúť s klientom v kancelárii. Veríme, že sloboda je aj zodpovednosť a teda vieš, že v ťažkých časoch team nenecháš a rozhodneš sa zodpovedne s ohľadom na okolie.

Výhľad ako z lietadla

Obývame 17. poschodie bratislavskej Twin City Tower, odkiaľ máme výhľad na Bratislavu ako z lietadla. Nesmiernou výhodou je skvelá dostupnosť - kúsok do centra a ešte bližšie na autobusovú stanicu.

Michal Kadlec, Head of Product Management team
Michal Kadlec, Head of Product Management team