Frank Bold

Frank Bold je společenství právníků, které pomáhá v oblasti práva občanům, firmám nebo státní správě řešit společenské i právní otázky. Pod hlavičku Frank Bold patří v Čechách nezisková část Frank Bold Society, komerční advokátní kancelář Frank Bold Advokáti nebo lesní školky Frank Bold Kids. V Polsku je to Fundacia Frank Bold. Věnují se udržitelné energetice, inovacím, start-upům, korporátnímu právu, vědě a výzkumu. Jsou specialisty na veřejné právo, problematiku územního plánování a stavebního zákona. Pro Frank Bold je charakteristický společenský přesah. Jejich motto zní: „Měníme svět. Právem.“ Pomáhají lidem využívat jejich občanská práva, lobbují v Bruselu za odpovědné korporace nebo prosazují protikorupční zákony v projektu Rekonstrukce státu a chtějí dokázat, že podnikat lze s respektem a odpovědně. Motivem Frank Bold je prosazovat svobodu a férovost. Pomáhat lidem, firmám a institucím dělat dobrá rozhodnutí.

Ponuka príležítostí

Naší vizí je vybudovat instituci, která je dostatečně silná na to, aby v evropském prostoru podporovala demokracii, a vlivná na to, aby se podílela na změně k udržitelné ekonomice.

Děláme právo upřímně & odvážně


    
     Pavel Franc
    

    
     –
    

    
     CEO
Pavel Franc
CEO

Integrita a hodnoty

Na úplném začátku, když se začala formovat vize Frank Bold, bylo potřeba mít jasné hodnoty a do práva a byznysu vstoupit s myšlenkou prospěšnosti a celospolečenské angažovanosti. Dnes je nás více než 120, máme vliv v Česku i na evropské úrovni. Prosazujeme naše myšlenky s odvahou a v našich názorech i záměrech jsme upřímní a vytrvalí. Máme za sebou úspěšné kauzy, prosadili jsme systémové změny a naše konzultační služby jsou využívány ve stavebnictví, energetice i v environmentální politice. Děláme byznys čestně a s pokorou, vážíme si, čeho jsme dosáhli, a jsme připraveni udržitelně růst a prohlubovat naše know-how. 

Mikrosvět Frank Bold

Svět, který najdete ve Frank Bold, pravděpodobně nenajdete nikde jinde. Je jedinečný, specifický, bezpečný, podnětný a dává nám možnost se rozvíjet. Špičky v oboru u nás potkáte na chodbě v teniskách, všichni si u nás tykají a zajímají se o to, kam Frank Bold směřuje. Vytváříme neformální prostor, který nesvazujeme nadbytečnými pravidly. I když rosteme, tak neformálnost je pro nás stále charakteristická. Flexibilita a svoboda jsou obrovským benefitem pro mnoho z nás. Obojí je vyváženo zodpovědností za osobní i společné cíle. Chceme v práci, kterou děláme, nacházet smysl.

Svoboda a odpovědnost

Odpovědnost za sebe a okolí. Možnost být sám sebou. Říkat své názory a žít své postoje. Svoboda je umět říct ne, když s něčím nesouzníme. Svoboda je nemuset naplňovat nevyřčená očekávání. Svoboda je vyjasňování a diskuze. Svoboda je volba i toho, jak budeme dělat svou práci.

Svoboda je, když se můžeme vydat vlastní cestou a rozhodnout se podle toho, jak to cítíme. Svoboda je respekt k člověku uvnitř i venku. 

Ve Frank Bold si svobody vážíme.

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli, což přináší jedinečnou synergii

Za naším modelem existence stojí motivace skupiny lidí, kteří nechtějí pracovat jen pro výplatu a veřejně prospěšné aktivity odsunout do položky „zájmy a koníčky”. Chceme pracovat na nápravě toho, co je podle nás pro společnost škodlivé, a podporovat to, co považujeme za smysluplné.

Ve Frankovi jsem se naučila, že nic není nemožné – když si ve firmě řekneme, že něco chceme a začneme na tom pracovat, dokážeme to dotáhnout k výsledku.

Hana Sotoniaková, Senior konzultantka a právnička

Pořád se pouštíme do něčeho nového, v různých tématech jsme spoustu kroků před ostatními, a často nám to komplikuje život, říkáme nepopulární názory. Je pro nás důležité, aby si člověk uměl za svým názorem stát, protože věří, že je to správná věc.

David Povolný, Vedoucí PR a marketingového týmu

Děláme užitečné věci a poskytujeme profesionální služby, proto máme vysoké nároky na sebe a na naše výstupy. Na prvním místě jsme odborníci, kteří dodávají vysoký standard kvality práce.

Pavel Franc, CEO / advokát


    
     David Povolný
    

    
     –
    

    
     Vedoucí PR a marketingového týmu
David Povolný
Vedoucí PR a marketingového týmu

Jmenujeme se Bold. Frank Bold

Být Frank Bold pro nás znamená být upřímní ("frank") a odvážní ("bold"). Chceme ukázat, že otevřenost a smělost můžou být vedle práva a informovanosti skvělým nástrojem, který mění svět k lepšímu. Naše zkušenost je, že když se pro to rozhodneme, můžeme toho hodně změnit. Jsme Občané 2.0, kterým není lhostejné, v jakém světě žijeme. Máme silný etický kodex. O tom, s kým do spolupráce půjdeme nebo nepůjdeme, rozhoduje celý tým a náš kodex je nám při diskuzích vodítkem. Nespolupracujeme s těmi, kteří poškozují životní prostředí nebo se podílí na korupci. Snažíme se posilovat transparentní prostředí a chceme být příkladem dobré praxe.


    
     Jana Kravčíková
    

    
     –
    

    
     HR ředitelka
Jana Kravčíková
HR ředitelka

    
     Martin Kornel
    

    
     –
    

    
     Advokát
Martin Kornel
Advokát

Jsme B CORP

Hodnoty jsou pro nás rozhodujícím ukazatelem směru ve všem, co děláme. Jsme první certifikovaná B Corporation v České republice. Je to certifikace, která se uděluje za odpovědné chování vůči světu kolem nás, jak z pohledu přístupu k podnikání a ke společenské odpovědnosti, tak z pohledu vnitřního fungování a respektu k zaměstnancům. Jsme B Corporation a jsme na to patřičně hrdí.

Na stole máme velká témata 

Máme historii, která nás formuje. Vždy jsme věnovali pozornost důležitým tématům. Začínali jsme s kauzami, jako je například zneužívání značky BIO ze strany společnosti Danone. Jsme stále srdcem aktivisté, kteří se nespokojí s tím, že některé věci nefungují. Chceme přispět k lepší společnosti právem, za pomoci argumentů a odborných studií. Většina z nás je tady právě proto, že se Frank Bold věnuje i společensky prospěšným aktivitám, ať už jde o podporu obnovitelných zdrojů energie, aktivních občanů či pro společnost přínosného a odpovědného podnikání nebo lobbování protikorupčních zákonů. Právo je pro nás prostředkem, ne cílem.


    
     Laura Otýpková
    

    
     –
    

    
     Vedoucí týmu Odpovědné energie
Laura Otýpková
Vedoucí týmu Odpovědné energie

Měníme svět. Právem 

Jsme přímo v Bruselu u přípravy evropských pravidel pro reporting firem o udržitelnosti a prosazujeme odpovědné podnikání. Zasazujeme se o větší prosazení obnovitelné energetiky v Česku. Prakticky pomáháme investorům i samosprávám k realizaci energetických projektů a větší soběstačnosti. Spolupracujeme s městy a obcemi na nastavení transparentních pravidel spolupráce s developmentem, který pomůže odbrzdit výstavbu. Odborně jsme se podíleli na zpracování historicky první české klimatické žaloby, která uspěla u soudu. Bojujeme proti korupci a chceme efektivní, transparentní a přívětivý stát. Provozujeme bezplatnou právní poradnu a online právní nástroje, které využívají desítky tisíc lidí ročně.

Moje práce není svázaná byrokracií. Mám velkou volnost určovat strategii ve svojí oblasti, definovat si způsob, jak jí naplnit a stanovit si vlastní cíle. K tomu mám velkou důvěru od svých kolegů.

Filip Gregor, Vedoucí týmu Odpovědné firmy

Hledáme kolegy, kteří mají morální integritu, ta je ve Frank Bold absolutní základ. A vedle toho jistá míra odolnosti. Práce u nás je docela těžká a se značným tlakem na kvalitu.

Josef Karlický, Vedoucí týmu Rekonstrukce státu

TÝMOVÉ HODNOTY FRANKA BOLDA

Uvědomujeme si, že Franka Bolda vytvářejí lidé v jeho týmu. Každý z nás ho tvoří svým každodenním přístupem, jednáním a rozhodnutími, které udělá.

Integrita a sdílení vize

Chceme, aby všichni členové týmu znali důvod, proč Frank Bold existuje, rozuměli tomu, jak přispívají k dosažení společných cílů a sdíleli základní hodnoty a společnou vizi a směr.

Férový přístup

Jednáme spolu vždy férově, slušně a čestně. Usilujeme o férové hodnocení a odměňování všech členů týmu podle jejich zásluh.

Osobní růst každého z nás

Vítáme a podporujeme osobní růst všech členů týmu. Vždy se snažíme dávat prostor lidem tam, kde je patrné, že ho mohou svojí aktivitou zaplnit a pomůže to v jejich osobním rozvoji. Chceme, aby práce ve Frank Bold každému členu týmu přinášela radost. Pokud to jde, snažíme se k tomu hledat cesty.

Účast na rozhodování

Záleží nám na názoru lidí v týmu a vytváříme prostor pro to, aby každý, ať je na jakékoliv pozici, měl možnost se vyjádřit a ovlivňovat aktivity a směřování Franka Bolda. Společně se bavíme o etických otázkách a strategickém plánování. Vnímáme jako osobní odpovědnost každého z nás, jak tuto možnost využijeme.

Týmovost

Ať pracujeme na jakékoliv pozici, kopeme za jeden Frank Bold tým. Vážíme si práce každého člena týmu. Umíme spolupracovat, poděkovat si i dát zpětnou vazbu. Společně neseme naše úspěchy i neúspěchy. Podporujeme sdílení informací a know-how napříč celým týmem, aby mohl růst celý tým Frank Bold.

Profesionalita s nasazením pro věc

Každý člen týmu jedná profesionálně a vnímá osobní odpovědnost za své jednání v rámci Frank Bold i navenek. Respektujeme pravidla a postupy, které jsme si domluvili. Nelpíme však na procesech, je pro nás důležitý výsledek. Svou práci děláme s plným nasazením a – pokud je to potřebné – dokážeme vždy udělat i něco navíc.

Přátelské prostředí a respekt k lidem v týmu

Záleží nám na lidech ve Frank Bold. Je-li to možné, hledáme cesty, jak podpořit lidi v týmu. Usilujeme o přátelské pracovní prostředí, kde se všem lidem v týmu dobře pracuje a které nikoho systematicky nenutí k práci na úkor jeho osobního života. Pokud to rozumně jde, snažíme se vycházet všem členům týmu vstříc.

Otevřenost, kritika a prostor pro inovace

Mezi sebou si věci netajíme. Dovedeme připustit různé úhly pohledu, netrváme na jedné pravdě. Jsme otevření debatě, konstruktivní kritika je vítána a aktivně vytváříme prostor pro to, aby ji členové týmu Frank Bold mohli vyjadřovat. Každý člen týmu může přijít s návrhy a podněty, co a jakým způsobem zlepšit. Současně i očekáváme, že se každý z nás ozve, pokud vidí, že něco nefunguje a šlo by to dělat lépe.

Frank Bold

Naše centrála je v Brně, kde sídlíme v krásných prostorách Otevřené zahrady nedaleko hradu Špilberk na ulici Údolní. Naše další pobočky najdete v centru Prahy a historickém centru Ostravy.

Máme i dvě zahraniční pobočky – najdete nás v Krakově a Bruselu. 

Hodně rychle se posouváme. Když někdo odejde na rodičovskou, za tři roky se vrací do dost proměněné firmy. Díváme se pořád dopředu, snažíme se reagovat na trendy, které přicházejí, a flexibilně věci měníme tak, aby měly ten největší dopad.

Jana Kravčíková, HR ředitelka

Já jsem taky Frank

Frank Bold tým je hodně rozmanitý a dobře nakombinovaný. Najdete tu dravost i péči, kreativitu i strukturovanost, rozum a cit, hravost, vážnost a především otevřenou mysl. Máme nadšené mládí, což reprezentují stážisté a čerství absolventi, a vedle nich zkušené matadory a mentory. Prosazujeme diverzitu, protože máme ověřené, že funguje skvěle. Spory jsou přirozenou součástí toho, jak fungujeme, při společné diskuzi hledáme správnou cestu.

Zapadne k nám každý, kdo má chuť pracovat, podávat ty nejlepší možné výkony a souzní s našimi hodnotami.


    
     Filip Gregor
    

    
     –
    

    
     Vedoucí týmu Odpovědné firmy
Filip Gregor
Vedoucí týmu Odpovědné firmy

Není stáž jako stáž

Učíme mladé kolegy a kolegyně měnit svět. Jsou společnosti, které si vezmou stážisty, aby jim pomáhali s administrativní prací. Ve Frank Bold jsou stážisté od začátku součástí týmu. Díky mentorovi zjistíš, jak fungujeme, pustíme tě ke konkrétním případům. Ukážeme ti, že právní organizace může fungovat zodpovědně a s nadhledem. Můžeš nám pomoci v našich právních týmech nebo třeba v PR a HR týmu. Představíme ti, proč je pro nás důležitá etika, svoboda a odpovědnost. Díky stáži u nás si můžeš vybrat profesní směr, kterým se nakonec chceš vydat.

Proces výběru stážistů je docela pečlivý. Spousta věcí se dá naučit a odborné znalosti ani neočekáváme. My potřebujeme vidět odhodlání pracovat a aby viděli smysl v tom, že dělají práci pro společnost, a ne jenom pro zisk.

Markéta Cooiman, Koordinátorka programu Frank Bold Students

    
     Markéta Cooiman
    

    
     –
    

    
     Koordinátorka programu Frank Bold Students
Markéta Cooiman
Koordinátorka programu Frank Bold Students

Globální změna

Naším snem je, aby svoboda a odpovědnost byla součástí našeho každodenního života na všech úrovních. Chceme inspirovat korporace, které mají globální rozsah, k uvědomění si dopadu svého podnikání a chování. Společně s kolegy v polském Krakově pracujeme na transformaci energetiky od tradičních centralizovaných zdrojů, jako je uhlí, k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů a nových chytrých řešení. Zákony a změny, které prosazujeme na české i evropské úrovni, jsou nástroje Davidů proti Goliášům. Podílíme se na tom, aby svět kolem nás byl v rovnováze.

Frank Bold Kids

Projekt Frank Bold Kids vznikl z poptávky našich kolegů a kolegyň, které chtěly udělat něco pro sladění osobního a pracovního života. Byl to koutek pro jejich děti, a tak kolegyně na mateřské u nás mohly pracovat. Ale zjistili jsme, že to bylo neefektivní, protože to bylo na málo času, a tak jsme založili lesní školku. Dnes vedle ní máme i lesní klub. Chceme děti podporovat v odvaze, odpovědnosti, smělosti a spravedlivém vidění světa. Hodnoty Franka Bolda jsou součástí pedagogického plánu.

Baví mě, že naše práce má hodně rozměrů. Pomáháme rozjíždět start-upy i uzavírat smlouvy na investice za stovky milionů korun. Vedle toho školíme města a úředníky, jak správně zveřejňovat smlouvy a zároveň realizujeme konference týkající se obnovitelných zdrojů, stavebního zákona a inovativního byznysu.

Kristýna Delmar, Právnička

Momentálne nie sú otvorené žiadne pracovné príležitosti