ACTIVATE

Jsou digitální konzultanti s vášní pro data. Activate vznikla jako divize jedné z nejúspěšnějších českých softwarových firem - Etnetery. Postupem času získavala divize Activate vlastní identitu, vyvíjela produkty a služby, budovala klientskou bázi a v roce 2014 se na těchto základech zrodila samostatná firma Etnetera Activate. Aktuálně více jak dvacetičlenný tým pomáhá svým zákazníkům s měřením digitální komunikace, se získáváním smysluplnných dat a jejich využitím v online či byznys strategii. Díky personalizaci, zapojení chytrého emailingu, nastavení vhodného uživatelského prostředí a vybraných nástrojů, se snaží vytěžit a maximalizovat dosah dílčích kampaní ale i obchodních strategií a záměrů. Activate není stejně jako celá Etnetera Group jen zmrdfree firma, ale opravdu jedinečná svobodná firma, která svou firemní kulturu staví na radikální otevřenosti, respektu a jedinečnosti lidí. Vše, co Activate dělá, dělá s vášní a poctivostí.

Ponuka príležítostí

ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE

Svoboda jako princip

My o svobodě v práci nemluvíme, my jsme si svobodu vybrali jako jedinou možnou cestu, jak chceme podnikat. Svoboda je pro nás principem, na kterém chceme stavět naše společenství. Najdeš u nás otevřené platy, najdeš u nás absolutní otevřenost, najdeš u nás respekt k tobě jako člověku, k tvému času, tvým názorům a tvým cílům.

Svoboda ale není jednoduchá. Nikdo nás v životě neučil, jak si dávat zpětnou vazbu s respektem, jak si nebrat věci osobně a jak respektovat skutečnost, že každý pohled na svět je jedinečný. Ale nás baví právě ten proces objevování všech zmíněných aspektů, baví nás tvořit prostor, kde rosteme jako lidi společně.

Svoboda pro nás není jen trendy buzzword, svoboda je pro nás klíčová součást naší firemní kultury. 

ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE

Společná odpovědnost 

Activate je naše společná firma, jsme za její úspěch každý svým dílem zodpovědní. Když se nám nebude dařit, neznamená to, že se nedaří Activate, ale nedaří se nám všem, stejně tak jsou společné úspěchy, na kterých se všichni podílíme. 

V Activate začínáš s „prázdnou kasičkou“ a je na tobě, aby sis na sebe vydělal. Všichni se dělíme o provoz firmy, všichni profitujeme na zisku. Radikální otevřenost, se kterou pracujeme, nám pomáhá mít v každém okamžiku přehled o zdraví firmy, o výkonu každého z nás a o profitabilitě klientů. Říkáme tomu „kasička“ a je to naším manažerským nástrojem, jak zdravě uřídit finance. Když nastoupíš, tak přesně víš, kolik hodin tvé práce musíme nafakturovat klientům, aby ses zaplatil a následně generoval zisk. 


    
     Pavel Toušek
    

    
     –
    

    
     Web analytik
Pavel Toušek
Web analytik

    
     Šárka Divišová
    

    
     –
    

    
     Marketing & Operations
Šárka Divišová
Marketing & Operations
ACTIVATE
ACTIVATE

Vize Activate 

Vizí Activate je pomáhat zákazníkům růst v online byznysu za pomocí dat a digitálních nástrojů. Každý tým má svou vlastní verzi vize. Pavel Pola usiluje o to, aby chytrým emailingem snížil světový objem spamu. Jirka Štěpán chce, aby data byla součástí firemní kultury a Lukáš Čech chce edukovat trh a učit firmy správně sbírat a používat data ve velkých objemech na robustní analytice od Adobe a tento přístup prosadit na trh. 

Společným jmenovatelem naší vize je, že chceme sebe i klienty posouvat směrem k nejnovějším trendům a nástrojům a sami se na cestě učit a předávat dál naše zkušenosti. Data jsou pro nás klíčem úspěchu veškerého byznysu v budoucnosti a to nejenom data, která sbíráme nyní z virtuálního světa, ale do budoucna i data ze světa fyzického.


    
     Jiří Štěpán
    

    
     –
    

    
     Spoluzakladatel Activate
Jiří Štěpán
Spoluzakladatel Activate

Každý může přijít s čímkoliv, co chce podpořit. Když si najde podporu od ostatních lidí, tak firma to podpoří z rozvojových peněz. Kolik vybereš mezi lidma, firma to zdvojnásobí. Organizuju Measure Camp a tam je souvislost Activate a cílovky velmi úzká, ale je to moje soukromá aktivita a chtěl jsem zároveň nějaký sponzoringový peníze, abysme tam měli brand. Sedmnáct a půl tisíce jsme vybrali od lidí a zbytek částky dodal Activate. Já jsem z těch větších přispěvovatelů. Dávám dva tisíce a ostatní se přidají.

Lukáš Čech
ACTIVATE
ACTIVATE

Kudos tobě kudos mně

Třetím pilířem naší firemní kultury je zájem o firmu a o lidi kolem sebe. K tomu nám slouží kudosy. Každý z nás rozděluje měsíčně určitý počet kudosů ostatním kolegům. Rozdělujeme v několika oblastech: Prostředí - jak kdo přispěl tomu, jak se nám pracuje v kanceláři. Druhou oblastí je Organizace akcí - uspořádat grilování pro 20 lidí není legrace, pokud se na tom podílíš, ostatní kolegové ti rádi poděkují. Třetí oblastí je propagace brandu - mluvil jsi o tom, co děláme, třeba na konferenci, napsal jsi skvělý článek, pomohl jsi doporučit kolegu? To vše je důvod poplácat tě po ramenou a poslat ti kudos. Poslední oblastí, za kterou si posíláme kudosy, je za vzdělávání ostatních a prošlapávání cest. Při ročních odměnách kudosy tvoří 50% tvé odměny. Proč máme kudosy? Kudosy jsou veřejným uznáním tvé energie. 

Malá firma s velkým přesahem

Nechceme se zvětšovat do počtu lidí. Plánujeme zůstat vždy na maximálním čísle 40 kolegů, protože jinak bychom už nemohli udržet skvělou atmosféru, kterou tady dnes máme. Ale to, že nechceme růst počtem lidí, neznamená stagnaci. Naopak, naší vizí je růst v oblasti znalostí, expertízy, kvality a jedinečnosti projektů, počtu klientů, které umíme obsluhovat a ideálně mít víc mezinárodních klientů. Jde nám o to, abychom hráli tu nejvyšší ligu v oblasti data consultingu, smart mailingu a datové analytiky a mít vliv na to, jak se firmy proměňují digitálně. Kdybychom firmu zvětšovali, odváděli bychom naši pozornost od hlavního cíle, protože bychom museli mnohem více zapracovat na interních procesech. 

ACTIVATE
ACTIVATE

S nastavením přístupu k práci, osobní i firemní vize, neustále pracujeme. I o tom je naše zrovna aktuální téma "Re-vize". Nakreslili jsme si japonský Ikigai. Pomocí téhle metody jsme si u každýho z nás dosazovali motivátory i příležitosti, ve snaze se dopracovat do ideálního středu, ve kterém děláme co nás baví, naplňuje a současně nám dává smysl. A v neposlední řadě má i obchodní potenciál. To nám pomáhá u rozhodování kam a jak dále.

Šárka Divišová

    
     Filip Hanzl
    

    
     –
    

    
     UX designer
Filip Hanzl
UX designer

    
     Lukáš Čech
    

    
     –
    

    
     Lídr týmu Web Analytiky, Partner
Lukáš Čech
Lídr týmu Web Analytiky, Partner

Jsme součástí grupy

Activate se zrodil z jedné divize velké Etnetery. Tam vyrůstal a dělal svoje první kroky. Učili jsme se společně, jak mít zmrdfree firmu a jak si vybírat vlastní styl a cestu. Oddělili jsme se, protože jsme cítili, že v některých oblastech svobodné spolupráce chceme jít ještě dál za hranice, než šla Etnetera Group. Chtěli jsme si zkusit absolutní zodpovědnost za naše rozhodnutí a zkoušet si věci, které by ve velké firmě jakou Etnetera Group je, byly riskantní. Uspěli jsme. Activate je uznávaná značka s vlastním portfoliem a svou vlastní vizí. Stále jsme součástí rodiny Etnetera, sportujeme spolu, „kalíme“ spolu a radíme se spolu. Vždycky budeme součástí velké grupy. 

Dynamika jedinečnosti

Je nám spolu dobře i z dalšího důvodu. Všichni máme své koníčky, zájmy a jedinečnosti. Kolem Hanky je larpová komunita, Jirka Štěpán by šlapal na kole i v rakvi a Pavel Pola by mu k tomu dělal kafe ze své speciálně hýčkané kávy arabika. Spojuje nás dohromady jakási dynamika života. Nepotkáš se u nás s člověkem, který by se nudil. A stejný princip máme v Activate. My se jednoduše odmítáme prací nudit, a proto do toho, co děláme každý den, promítáme kus sebe a svého pohledu na svět a díky tomu máme nadhled, který přispívá skvělé atmosféře. 

Myslím si, že lidi, kteří jsou v Activate, preferují celkové klima před penězma. Je pro ně víc důležitá atmosféra v týmu.

Michaela Glossová
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE

Co u tebe budeme hledat?

Podnikavost a zase podnikavost. Dál také tvůj vnitřní motor, který nás všechny potáhne směrem, který jsme si vytyčili. Chceme, abys měl nápady, které budeš chtít realizovat. Aby ses nebál prezentovat vlastní představy toho, co je dobré a s čím třeba nesouhlasíš. Máme svobodu pracovat podle vlastních představ, máme bezpečí firmy, které nejsme ukradení. Máme možnost zkoušet a chybovat, experimentovat a hledat ty nejlepší nebo nejzajímavější nebo nejefektivnější postupy jak pomáhat našim klientům a jak rozvíjet Activate. Všichni experimentujeme rádi a ladíme si Activate na míru. Nebudeš tu sám, ale budeš pro nás jedinečným, budeme společně pracovat na tvých silných i slabých stránkách, budeš mít možnost hledat, v čem jsi nejlepší a my ti pomůžeme být v tom ještě lepší. Klíč je v tom, že to všechno musíš sám chtít. 

Pozor na humor! Hýříme sarkastickým vtipem, umíme si ze sebe dělat srandu a humorem lečíme všechny neduhy. 


    
     Pavel Pola
    

    
     –
    

    
     Lídr Emailingu, partner
Pavel Pola
Lídr Emailingu, partner
ACTIVATE
ACTIVATE

Častý problém u klientů je, že věci neřeší komplexně. Řeknou si ,musíme mít data‘ a skončí to tak, že ,mají data‘. My se prokousáváme všema vrstvama a zjišťujeme ty důvody, proč data sbíráš. Data driven neznamená, že sbírám data, ale že je umím používat.

Lukáš Čech

Buď týmu prospěšný

V čem tě možná překvapí náš podnikatelský přístup, je důraz na kontrolu vlastního přínosu celému týmu. Abys byl týmu prospěšný musíš umět přemýšlet nad svým časem, být si vědom, kdo ti ho zaplatí což je na jedné straně klient, ale na druhé straně to můžou být kolegové v týmu. Nejdůležitější ale je, abys si byl vědom toho, proč konkrétní aktivitu právě děláš a jaký to má pro tvůj tým a Activate přínos.  To že mluvíš na konferenci, může mít pro tým stejný přínos jako dokončení projektu. Nebo když školíš kolegy, tak ti neplatí klient, ale v danou chvíli pomáháš Activatu v rozvoji. 

Hierarchie tvorby

My nepotřebujeme hierarchii moci. Tu jsme už dávno odmítli. My se na projektech seskupujeme podle toho, jak to vyžaduje projekt a vytyčený cíl. Hledáme to nejlepší řešení pro klienta a podílíme se na tom, podle potřeby. Nemáme uvnitř Activate definované pevné role jako projekťák, manažer nebo obchodník. Všichni jsme sami sobě manažeři, na svých projektech projekťáci a u svých klientů obchodníci. Chceme dodat ten nejlepší výsledek a k tomu využít veškerého možného potenciálu, který v Activate máme. 

Hrajeme si rádi

Baví nás to spolu, rádi se potkáváme. Bude to znít blbě, ale jsme hraví umíme se bavit. Hrajeme deskovky, DDRko, Karty proti lidskosti (Pokud víte co to je a umíte se bránit remarketingu, můžete k nám hned na pohovor), grilujeme a občas přespíme v kanclu, protože se to protáhne do noci.  Rádi vymýšlíme věci za pochodu a vytváříme si vlastní pravidla. Lidi jsou zapalení do šifer. Když měl kolega padesátiny, tak jsme pro něj vymysleli stagovku s padesáti šiframa. Dělali jsme i programovací hry. Prostě si vyhrajeme, protože zábava v práci k sobě patří. Žijeme tady spolu a toho si tady moc vážíme.  


    
     Karel Murgaš
    

    
     –
    

    
     Data analytik
Karel Murgaš
Data analytik
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE
ACTIVATE

Nejvíc mě tady baví permanentní posouvání se vpřed, ale jako mílovejma krokama. Nový názory, zkušenosti s tím související, seberozvoj a větší vlastní schopnosti. Osobnostní rozvoj od zodpovědnosti až po byznys. Prostě cokoliv. Vždycky, když přišel někdo jiný z nějaký jiný firmy, tak říkal: ,Vy netušíte, co tady máte.‘ Říkal jsem si, že jsem vlastně nezaměstnatelnej jinde. Kdekoliv jinde bych se asi zbláznil. V Activate je kombinace toho, že mě baví každodenní práce a cítím se tady fakt dobře.

Jiří Logojda
ACTIVATE
ACTIVATE

Radikální otevřenost

Svoboda funguje v jakémkoliv okamžiku, kdy se firma rozhoduje o důležitých otázkách. To, jestli se k nám budeš hodit a budeš tady spokojený a my s tebou, je zásadní otázka, a proto se potkáme na týmovém pohovoru. Někdy na týmový pohovor dorazí pět kolegů, někdy je nás dvacet. Je to dobrý filtr, protože když na tebe 20 lidí vybalí svobodné principy nebo to, že si na sebe budeš muset vydělat a že frčíme na fakt sarkastickým humoru, tak to dokáže vyděsit i otrlé hledače práce. To je v pořádku, nechceme hledače práce, chceme k sobě hledače smyslu.

Tím, že máme velmi otevřenou kulturu, tak je naprosto samozřejmé, že nováčkům ostatní pomáhají a učí je. Pro nás je nejdůležitější zápal do naší kultury. Kompetence tě naučíme. 

Když jsme s Activate domlouvali spolupráci, musel jsem to obhájit před asi patnácti lidmi, kteří se o to zajímali. Ze začátku mi to přišlo zvláštní, ale pak jsem si uvědomil, že profil na Cocuma je náklad, který vlastně platí ze svých peněz všichni v Activate.

Petr Skondrojanis, Zakladatel COCUMA

Nejsem člověk, který vydrží v korporaci. Tam se nedají věci změnit. Jsi kolečko, co se otáčí jedním směrem a nejde, aby ses otáčel jinak. Proto jsem rád za Activate. Tady jsi sám sebou.

Roman Lelek

Řekni to gifem

Každý máme náročný dny. Ano i my v Activate nejsme sto procent času v extázi. Co nám ale bezpečně zabírá na strasti a stesky? To že si sami ze sebe uděláme legraci, mkrneme se na věci z větší perspektivy, dáme si rum a gif. Chceš to vyzkoušet? Abys nechodil pro správné gify daleko a neutrácel drahocený čas, mrkni sem: Život s Etneterou Activate Dozvíš se o nás mnohem víc než tušíš. 

Když si myslíš, že jsi v projektu překonal všechny problémy …
Když si myslíš, že jsi v projektu překonal všechny problémy …
… a Pavel Pola jde do vedení v celoročním sběru #kudos ! To je neuvěřitelný finiš, to jsme ještě neviděli!
… a Pavel Pola jde do vedení v celoročním sběru #kudos ! To je neuvěřitelný finiš, to jsme ještě neviděli!
ACTIVATE
ACTIVATE

Momentálne nie sú otvorené žiadne pracovné príležitosti