Cenník

Ceny sú jednoducho určené podľa náročnosti práce na profiloch.

Žiadne netransparentné a skryté ceny nepraktikujeme.

Small Office

Profil určený firmám do 15 zamestnancov sídliacim v jednej alebo viacerých kanceláriách v jednej budove.

2 až 4 videá s ambasadormi firemnej kultúry, originálne fotografie prostredia kancelárií a autorské texty popisujúce firemnú výnimočnosť, kultúru a víziu.

Cena za tvorbu
a rok prevádzkovania

2 510 EUR

Cena za predĺženie prezentácie o ďalší rok: 1 000 EUR

Príklad profilu Small Office

One Building

Profil určený firmám od 15 do 100 zamestnancov sídliacim v jednej či viacerých kanceláriách v jednej budove

6 až 8 videí s ambasadormi firemnej kultúry, originálne fotografie prostredia kancelárií a autorské texty popisujúce firemnú výnimočnosť, kultúru a víziu.

Cena za tvorbu
a rok prevádzkovania

4 800 EUR

Cena za predĺženie prezentácie o ďalší rok: 1 920 EUR

Príklad profilu One Building

Unlimited Creativity

Profil určený firmám od 100 zamestnancov a firmám sídliacim vo viac ako jednej lokalite

8 až X videí s ambasadormi firemnej kultúry, originálne fotografie prostredia kancelárií a autorské texty popisujúce firemnú výnimočnosť, kultúru a víziu.

Ideálny formát prezentácie firmy takejto veľkosti je prostredníctvom priblíženia jednotlivých tímov a ich mikrokultúr

Cena za tvorbu
a rok prevádzkovania

od 9 200 EUR

Cena za predĺženie prezentácie o ďalší rok: 3 680 EUR

Príklad profilu Unlimited Creativity

Upravené ceny platia od 1. 12. 2016 - súčasným zákazníkom sa ceny nemenia (a nikdy nezmenia) vrátane obnovy profilov, zostávajú podľa pôvodne dohodnutých podmienok.