Otvorená pracovná pozícia v INDRA Avitech

Scrum Master - Letectvo (Greenfield project)

Typ uväzku
Full-time
Adresa
Twin City Tower Mlynské Nivy, 10 821 09 Bratislava

Firma Indra Avitech sa dlhodobo zaoberá plánovaním, vývojom, integráciou, dodávkou a podporou IT systémov v odbore riadenia letovej prevádzky. Naša spoločnosť poskytuje širokú škálu produktov, v rámci ktorých prináša osvedčené a inovatívne systémové riešenia. Výsledkom našej práce je poskytnúť riadeniu letovej prevádzky viac času na rozhodovanie a tým padom aj zabezpečenie riadneho a efektívneho chodu týchto služieb. Tieto systémy tak v konečnom dôsledku prispievajú k bezpečnosti, presnosti a hospodárnosti sveta leteckej dopravy.

O aký projekt ide?

Budeš participovať na vývoji novej generácie systému pre riadenie leteckých informácií (Aeronautical Information Management). Systém bude vo svojej triede veľmi unikátny, spĺňajúci najprísnejšie požiadavky leteckej bezpečnosti, spoľahlivosti, použiteľnosti (UX), kybernetickej bezpečnosti ako aj vysokej výkonnosti a škálovateľnosti. Na vývoji sa bude podieľať viacero DevSecOps tímov spolupracujúcich metódou SAFe (Scaled Agile Framework). Po prvýkrát v histórii letectva budú do systému tejto triedy implementované mechanizmy umelej inteligenicie (A.I.) a strojové učenie (machine learning). Pri vývoji budú používané tie najmodernejšie vývojové nástroje, architektonické princípy (cloud computing, micro services, micro frontends) a technológie (Java, JavaScript, HTML5, CSS3, JSON, RedHat, Jenkins, Docker, Kubernetes, Openshift, Cassandra, HDFS, Hive. Kafka, Kubeflow).

INDRA Avitech
INDRA Avitech

Čo bude Tvojou náplňou práce?

• Dohľad, koordinácia a riadenie všetkých aspektov prebiehajúceho projektu použitím agilných metód SAFe

• Zodpovednosť za dodanie zverenej časti projektu v požadovanej kvalite a čase

• Vedenie a organizácia práce developerského tímu o veľkosti 4-8 ľudí

• Podpora scrum tímu

• Zabezpečenie potrieb tímu nevyhnutných pre plnenie svojich záväzkov a dosahovanie cieľov

• Zostavenie plánu vývoja SW (sprint planning sessions, denné stand-upy, sprint reviews and sprint retrospectives)

• Identifikácia a odstraňovanie prekážok pri vývoji SW

• Implementácia nápravných opatrení v prípade odchýlok od plánu vývoja

• Úzka spolupráca s Product Ownerom a SW Architectom a následné nastavenie priorít na základe ich vstupov

• Vypracovanie a údržba metrík a reportov týkajúcich progresu vo vývoji SW

Čo ponúkame?

To, že budeš mať možnosť profesne vyrásť a budeš pracovať v zaujímavej doméne sme už povedali.

Kladieme dôraz však aj na iné veci.

V práci trávime 2000 hodín ročne, čo je významná časť života každého z nás. Preto je pre nás dôležité zapojenie ľudí, dobrá pracovná atmosféra a medziľudské vzťahy. Keď ku nám nastúpiš, nájdeš u nás toto:

Dbáme na to aby sme si ľudsky sadli

- kolegov si starostlivo vyberáme, aby sa s nami cítili dobre

- stretávame sa na teambuildingoch, turistikách, oslavujeme spolu

Demokratické fungovanie a participáciu v riadení podporujeme takto

- prepájame vedenie a zamestnancov na pravidelných stretnutiach, kde môže ktokoľvek priniesť akúkoľvek tému

- zadefinované princípy riadenia podporujú naše demokratické fungovanie

Kladieme dôraz na informovanosť a transparentnosť v komunikácii

- pravidelne a otvorene hovoríme o tom, čo sa vo firme deje (kde sa nám darí, kde potrebujeme veci zlepšiť a čo nás čaká. Každý z nás teda vie ako sa firme darí.)

Hodnoty, ktoré sme si zadefinovali sme zimplementovali do pracovných podmienok napr. takto

- keď chceš dovolenku do 10 dní, nepotrebuješ na ňu schválenie, veríme ti, že to vieš posúdiť aj v kontexte pracovných povinností

- viac ako na dochádzku sme orientovaní na výsledky a na to, čo je podstatné (nemáme teda problém s Home office prácou. Ak Ťa láka office work, potom výhľad zo 17. poschodia na Bratislavu iste poteší.)

Základný plat na tejto pozícii je v rozmedzí od 2000 € do 3000 € brutto mesačne, samozrejme finálna úroveň základnej zložky mzdy závisí od skúseností a znalostí kandidáta.

INDRA Avitech
INDRA Avitech

Čo nás poteší?

Technická stránka

• vzdelanie v oblasti softvérového inžinierstva

• relevantná skúsenosť na pozícii Scrum Mastra alebo Team Leadra

• znalosť metodiky softvérového vývoja a programovacie techniky

• anglický jazyk - pokročilý (C1)

Osobnostná stránka

• komunikačné schopnosti na veľmi dobrej úrovni

• People skills - schopnosť pracovať s rôznymi typmi osobností

• skúsenosť s vedením tímu - všímanie si problémov a potrieb ľudí v tíme, ich následná eskalácia a aktívne riešenie

• Si tímový hráč, orientovaný na cieľ so schopnosťou pracovať na sebe a neustále sa posúvať

Naše hodnoty

#Zodpovednosť - Na výsledkoch zálezí.

#Otvorenosť a úprimnosť - Skús život bez pretvárky.

#Flexibilita - Uznávame proces, preferujeme však flexibiltu

#Iniciatíva a vzdelávanie - Rozvíjaj sa a hľadaj príležitosti na zlepšenie

#Rešpekt - JA nie je na prvom meiste. Pokora a rešpekt voči okoliu majú prednosť.

#Priateľstvo - Máme si čo povedať v práci aj mimo nej

#Vášeň - Máme vášeň pre to, čo robíme.

#Dôvera - Tím nedefinuje to, že spolu pracujeme, ale to, že si navzájom veríme.

#Vytrvalosť - Úspech nie je náhoda. Je to predovšetkým tvrdá práca.

INDRA Avitech
INDRA Avitech

Zdielať príležitosť

FacebookLinkedInE-mail