Institut biostatistiky a analýz

Institut biostatistiky a analýz

Institut biostatistiky a analýz, zkráceně IBA, vznikl jako spin-off Masarykovy univerzity se zaměřením na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty a organizaci a management klinických studií, zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Tvoří softwarové nástroje, které umožňují precizní sběr, uložení a vyhodnocování zdravotnických dat, na základě kterých se mohou zdravotníci, lékaři a vědci kvalifikovaně rozhodovat. Tyto nástroje poskytují svým klientům nebo je sami používají v rámci klinických studií, které provádějí jako Contract Research Organisation. Více než čtyřicetičlenný tým charakterizuje vysoká odbornost, vášeň pro detail a zejména pečlivost, se kterou přistupují ke všemu, co dělají. 

Ponuka príležítostí

Naší vizí je poskytovat světu zdravá data o zdraví


    
     Daniel Schwarz
    

    
     –
    

    
     Co-Owner, CIO
Daniel Schwarz
Co-Owner, CIO

Stát se respektovaným evropským data centrem pro analytické a klinické studie

A být partnerem pro odborné společnosti, veřejné instituce a farmaceutické firmy. Naší misí je přispět k tomu, aby data, která se používají ve zdravotnictví, byla pravdivá, spolehlivá a vždy dostupná všem, kteří je v dané chvíli potřebují. Těší nás, že po letech tvrdé a poctivé práce se na nás obracejí firmy a odborné organizace hlavně na základě naší reputace a pověsti. Chtějí, abychom s nimi spolupracovali, protože, díky referencím, vědí, že svou práci děláme na špičkové úrovni. Neustále investujeme do vlastního rozvoje, automatizujeme a cíleně jdeme naproti tomu, aby se nám i klientům s našimi systémy pracovalo přesně a přehledně.

3 hlavní směry, kterými jsme se vydali

Neintervenční klinické studie

Pro farmaceutické firmy a vědce realizujeme neintervenční klinické studie, ve kterých ověřujeme jejich hypotézy. Tato práce si vyžaduje velkou pečlivost, obezřetnost a smysl pro pořádek, protože od jejich výsledků může například záviset, jestli se nový lék dostane na trh nebo jestli se změní určité dávkování. Vše musíme pečlivě dokumentovat a vykazovat tak, aby bylo možné kdykoliv zpětně ověřit a prokázat dosažené výsledky.

Sběr a vyhodnocování zdravotnických dat

Pro odborné lékařské společnosti nebo vědce sbíráme a zpracováváme data o lidech, kteří onemocněli určitou chorobou, mají vrozenou poruchu nebo jsou z jiného důvodu pod lékařským dohledem. Tato databáze se nazývá klinický registr a informace z ní jsou užitečné pro samotné pacienty, ošetřující lékaře nebo vědce, kteří například mohou vidět, jak se od sebe liší průběh nemoci mezi skupinami pacientů, úspěšnost léčby a další významná data.

Vlastní softwarový vývoj a produkty

Na začátku nám chyběly moderní nástroje potřebné pro realizaci klinických studií a klinických registrů, a tak jsme se pustili do jejich vývoje. Vybudovali jsme si stabilní vývojový tým, který neustále rozvíjí náš informační systém CLADE-IS a další programy. Před několika lety jsme si uvědomili, že se nám povedlo vytvořit jeden z nejmodernějších systémů tohoto typu a začali ho nabízet jako samostatný produkt a dál do něj investovat energii.

"Jsme ajťáci a současně jsme vědci. Propojujeme tyto světy a děláme práci na pozadí, která je strašně důležitá."

Petr Brabec (Co-Owner, CEO)

Lidi jsou největší benefit, který tu máme. Když jsem nastupovala, byla jsem nervózní z toho, jestli zapadnu. Byla jsem hrozně mile překvapena, jak mě mezi sebe vzali. Všech si tu vážím.

Adéla Vojkůvková, Junior Project Manager

Můžeš růst ve skvělém týmu

Jediné, co potřebujeme, je chuť se neustále učit

Důležité je, aby byl člověk zvídavý a měl chuť neustále se posouvat. Nespokojil se s průměrností, ale stále zkoumal, jak svou práci dělat lépe. Kontroloval, jestli výsledky jeho práce jsou nejen správné, ale i pro klienta pochopitelné a použitelné. Protože od našich výstupů závisí zdraví lidí, nemůžeme pracovat jinak než na 100 %. Nemáme prostor experimentovat. I když jsme odborníci ve svých oborech a spojuje nás profesionalita, stále se rozvíjíme. Školíme se, studujeme, píšeme odborné články, vzájemně si pomáháme a sdílíme know-how na interních IBA akademiích. IBA není pro jednotlivce, kteří chtějí dělat sólo kariéru. Tady si i největší senior zajde pro radu za nejmladším juniorem a nikdo se nad tím nepozastavuje. Podstatná je kvalita odvedené práce. 


    
     Michal Svoboda
    

    
     –
    

    
     Team Leader Data Analysis
Michal Svoboda
Team Leader Data Analysis

100% profesionální

Baví a spojuje nás přesah naší práce do medicíny a zdravotnictví. Jsme přesvědčení, že naše výstupy pomáhají zachraňovat lidské životy a cítíme velkou zodpovědnost za jejich správnost. Ke všemu přistupujeme s mimořádnou pečlivostí a profesionalitou. Naše práce je hodně o detailu a dodržování předpisů. Vše dokumentujeme a zaznamenáváme tak, aby kteroukoliv část naší práce bylo možné zpětně zkontrolovat a replikovat se stejnými výsledky. Díky jasně definovaným procesům a směrnicím má naše práce jasnou strukturu a řád, o který se můžeme opřít. Tento typ práce to vyžaduje a nedává prostor náhodě. Hodně o věcech přemýšlíme, propojujeme souvislosti a vzájemně komunikujeme. I když každé oddělení pracuje samostatně, tak vůči klientovi vystupujeme jako jeden tým. 


    
     Marika Chrápavá
    

    
     –
    

    
     Team Leader Project Management
Marika Chrápavá
Team Leader Project Management

Realizujeme jenom prospěšné projekty

Když jsme IBA zakládali, definovali jsme si, že se budeme věnovat jen projektům, které jsou prospěšné, které umožní uzdravit více lidí a které zrychlí vědecké bádání nebo jinak pomohou odborné veřejnosti. Občas nás osloví, abychom realizovali klinickou studii nového léku, ale z dat vidíme na první pohled, že lék nemůže mít smysluplný přínos pro nemocné pacienty. To jsou projekty, kterým se cíleně vyhýbáme, protože v nich nevidíme smysl.

Majitelé nám dávají velkou volnost a nebrání nám se realizovat. Pokud jim nápad představíme a vysvětlíme, co přinese firmě, tak důvěru dostaneme.

Marika Chrápavá, Team Leader Project Management

Nehrajeme grantové hry, protože jsme byznysově úspěšní

Vznikli jsme jako spin-off Masarykovy univerzity, i když ta je stále jedním z našich spolumajitelů. To je do určité míry dané tím, že někteří z nás na univerzitě vystudovali nebo na ní aktivně působí. I když jsme s ní ve spojení, jsme zaměření víc byznysově než akademicky. 

Všechny projekty a studie, které realizujeme, všechny produkty, které vyvíjíme, musí fungovat komerčně. Musí být na špičkové úrovni a obstát ve světové konkurenci, abychom byli pro klienty zajímaví. Hodně se teď soustředíme na business development, kolem kterého stavíme celé nové oddělení. Rozvíjíme obchod a marketing, pořádáme školení, online webináře, spouštíme sociální sítě a cestujeme po Evropě, aby o nás bylo slyšet.

Pohybujeme se na pomezí různých světů

IT a medicíny

Náš hlavní produkt CLADE-IS slouží na elektronický sběr dat s využitím tzv. Entity-Attribute-Value modelu. Zpracováváme obrovské množství dat, kde proměnné často obsahují pole matic a jejich serializace není triviální úkol. Proto budujeme algoritmy strojového učení (ML) pro hlídání kvality dat. Využíváme umělou inteligenci pro monitoring vstupních dat a hledání anomálií. Nejmodernější technologie nám umožňují udržet data čistá. Tzn. s minimem chyb a anomálií. Hodně si zakládáme na vysoké bezpečnosti a jednoduchém ovládání. Vše máme zdokumentované a materiály zpracované tak, aby se k nám mohli přidat i junioři při škole.

Matematiky a medicíny

Jedna věc je umět zadání matematicky spočítat, druhá, jestli výsledek dává smysl z klinického hlediska, jestli výsledek může být pravdivý nebo prokazuje kauzalitu zkoumaného jevu. Proto se v týmech někteří z nás specializují na obory, které jsou jim nejbližší a kterým rozumí. Například kardiologie či pneumologie. Zkrátka, aby uměli posoudit hodnoty, které jim vyšly. Pro čisté matematiky a statistiky, kteří se nebojí medicíny, máme hezky zpracované vstupní materiály, ze kterých rychle pochopí základy. Když dostaneš sloupec s krevním tlakem a vyjde ti průměr 550, musíš vědět, že je něco špatně.

"Nedávno jsem říkal, že za víc než pět let si nepamatuju, že bych šel do práce nešťastný nebo nerad."

Miroslav Čtvrtlík (Senior Web Developer)

IBA family

Slavíme spolu narozeniny, jezdíme na výlety, společné dovolené, na podzim chodíme na vinobraní a v zimě po práci na svařák. Dvakrát do měsíce si společně organizujeme sportovní akce. I když je každý z nás trochu jiný, tak sport je to, co nás všechny spojuje. Skvělé je, že tady sportují snad všichni. Když pořádají sportovní odpoledne, můžete si vyzkoušet různé sporty od lezení po volejbal. Kdo zrovna může, vždycky rád přijde, protože naše akce jsou vždy plné legrace a příjemné atmosféry. Zajímáme se jeden o druhého, rádi se potkáváme v kuchyňce u nějaké svačinky, každý den chodíme spolu na obědy a nemáme problém si udělat legraci sami ze sebe. Při všech těchto příležitostech vznikají naše přátelské vztahy, díky kterým se potkáváme rádi. 


    
     Radomír Stáňa
    

    
     –
    

    
     HelpDesk/Technical Support
Radomír Stáňa
HelpDesk/Technical Support

Prostředí postavené na zájmu a přátelství

Teambuilding 2022
Teambuilding 2022

Otevřenost a důvěra

Otevřeně mezi sebou komunikujeme, proč se věci dělají tak, jak se dělají, aby každý z nás rozuměl, jak svou prací přispívá k dosažení naší vize. Řešíme spolu, jak funguje byznys model jednotlivých projektů, abychom chápali náš finanční přínos pro firmu, a které faktory jsou pro klienty důležité. Tyto a další otázky probíráme dvakrát ročně na strategickém setkání všech zaměstnanců nebo každý druhý týden na firemních snídaních. Ty často doprovází i krátké přednášky nebo diskuse. Budujeme prostředí, ve kterém chceme, aby si lidi navzájem povídali o tom, jaké otázky aktuálně řeší a navzájem si pomáhali. Prostředí postavené na vzájemné důvěře a otevřenosti, kde se lidé nebojí ozvat, když mají problém, anebo s něčím nesouhlasí. Prostředí, ve kterém mohou lidé aktivně přispívat ke směrování firmy a ovlivňovat ho.

IBA Brno

Rádi se potkáváme a hodně si zakládáme na naší kancelářské kultuře. Máme útulné kanceláře se spoustou místa v úplném centru Brna. Sedíme v nich spolu po týmech nebo dvojicích či trojicích. Žádný velký hlučný open space, kde by byl problém se soustředit, u nás nehrozí. Máme velkou odpočinkovou místnost, kde hrajeme ping pong nebo si někdy zacvičíme. Občasné práci z domu se nebráníme, ale full remote práce není pro nás.

IBA momentky

Teambuilding 2022
Teambuilding 2022
Teambuilding 2022
Teambuilding 2022
Školení v IBA
Školení v IBA
Školení v IBA
Školení v IBA
Teambuilding 2022
Teambuilding 2022
Teambuilding 2022
Teambuilding 2022
Běh MOÚ Brno
Běh MOÚ Brno

Pojď růst společně s námi!

Momentálne nie sú otvorené žiadne pracovné príležitosti